fbpx 6 milliarder til 12 000 nye omsorgsplasser Hopp til hovedinnhold

6 milliarder til 12 000 nye omsorgsplasser

Helse- og omsorgsdepartementet har fordelt investeringstilskudd til nye sykehjems- og omsorgsplasser mellom fylkene. Kommunene kan få inntil 600 000 kroner til sykehjemsplass og 400 000 kroner til omsorgsbolig.

Tilskuddet er en engangsutbetaling som foretas når de nye omsorgsplassene tas i bruk.
Ifølge Sylvia Brustad skal det bevilges seks milliarder kroner over statsbudsjettet.

- 12 000 omsorgsplasser fram til 2015 er en første fase i en langsiktig tenkning for å sikre at kommunene er godt forberedt på veksten i antall eldre som inntreffer rundt 2020, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Det nye investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Investeringstilskuddet er et av fire større prosjekter i Regjeringens arbeid Omsorgsplan 2015.

Statsråden vil at pengene skal føre til en økning i antall årsverk, flere ansatte med fagutdanning samt tiltak for å styrke tilbud til personer med demens. Pengene skal også komme yngre brukere til gode og skal derfor også kunne gå til personer med behov for heldøgnstjenester uansett alder, diagnose eller funksjonshemming.

Kommunene kan få inntil 600 000 kr i tilskudd til sykehjemsplass og 400 000 kroner i tilskudd til omsorgsbolig. Tilskuddet er en engangsutbetaling som foretas når de nye omsorgsplassene tas i bruk til formålet.

Tabell: Slik ser departementet for seg at fordelingen skal være mellom fylkene:

   

Østfold700
Hedmark530
Oppland500
Buskerud640
Vestfold590
Telemark440
Aust-Agder280
Vest-Agder420
Rogaland950
Hordaland1.180
Sogn- og Fjordane300
Møre og Romsdal650
Sør-Trøndelag700
Nord-Trøndelag360
Nordland660
Troms410
Finnmark190
Oslo og Akershus2 500
Sum hele landet12 000

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse