fbpx Sykepleier fikk medhold Hopp til hovedinnhold

Sykepleier fikk medhold

Da sykepleieren i Sogn søkte om å få utvidet stillingen sin fra 50 til 100 prosent, ble hun saksøkt.  I dommen blir kommuneledelsen sterkt kritisert for handlemåten sin.

Med denne handlemåten har kommunen påført sin tidligere arbeidstakar unødig belastning og kostnader, står det i dommen.

Sykepleieren, som var ansatt i 50 prosent stilling, søkte på en ny 50 prosent stilling som kommunen hadde utlyst. Hun ville bruke fortrinnsretten i arbeidsmiljøloven for å få full stilling.  Det fikk hun ikke. NSF brakte så saken inn til tvisteløsningsnemda, og fikk medhold der. Kommuneledelsen svarte med å saksøke arbeidstakeren. 

Munnkurv
I mellomtiden søkte sykepleieren en ny jobb hos en annen arbeidsgiver. Etter dette ville kommunen ha et forlik i saken ved å dele saksomkostningene,  men krevde samtidig at både sykepleieren og Norsk Sykepleierforbund (NSF) skulle få  munnkurv i media

Reagerer
NSF forbundsleder Lisbeth Normann betegner kommunens handlemåte som oppsiktsvekkende:

-  Vi synes det er oppsiktsvekkende at en kommune skal saksøke en sykepleier som ønsker å jobbe mer. Sykepleierkompetanse er et knapphetsgode som det er stor mangel på, og her forsøkte arbeidsgiver å straffe en sykepleier som ville jobbe mer. Det er meningsløst å skulle gi oss munnkurv i en slik sak, sier hun på NSFs hjemmeside. 

Kommunen er dømt til å betale samtlige saksomkostninger.0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse