fbpx Skvises mellom plikten og kallet Hopp til hovedinnhold

Skvises mellom plikten og kallet

Sykepleiere som brenner for jobben er ofte idealister med en sterk pliktfølelse. For å unngå utbrenthet, er en god dose realisme helt nødvendig, viser ny studie.


– De sykepleierne som klarer å balansere realisme og idealisme unngår utbrenthet.
Det sier Hege Forbech Vinje, som nettopp har forsvart sin doktorgradsavhandling om sykepleiere og jobbengasjement ved Universitetet i Bergen.

Kallet og plikten
– Sykepleiere med et yrkesmessig, ikke religiøst, kall eller en følelse av å bli trukket mot sykepleie som profesjon, kan få en indre pliktfølelse i forhold til kvaliteten på jobben de gjør. Denne pliktfølelsen er knyttet til jobbengasjement og er i utgangspunktet positiv, sier hun.
Forbech Vinje har snakket med elleve sykepleiere fra pleie- og omsorgstjenesten i flere kommuner om hva som holder motivasjonen og arbeidsgleden oppe. Sykepleierne som ble plukket ut til å delta i studien, ble av sine ledere beskrevet som spesielt engasjerte i jobben.

Moralsk ubehag
– Når den indre, positive pliktfølelsen treffer den ytre realiteten, så kan det oppstå en negativ, ytre plikt dersom det ikke er tilstrekkelige ressurser, sier Forbech Vinje.
Sykepleierne i studien forteller at dette paradoksale engasjementet kunne føre til en følelse av moralsk ubehag, følelsen av ikke å strekke til og overbelastning. I forlengelsen av dette kom symptomer på utbrenthet.

Ny glød
Av de elleve hadde ni sykepleiere opplevd en eller annen grad av utbrenthet, men de hadde kommet gjennom det og funnet tilbake til arbeidsgløden.
– Det er gjort mange studier på hva som fører til utbrenthet. Jeg ønsket å snu på problemstillingen: Hva er det som motiverer sykepleiere, og motvirker utbrenthet? Jeg er opptatt av helsefremmende tiltak, og da er det interessant å se på hva som gjør at folk trives, til tross for knappe ressurser og krevende arbeidsforhold, sier forskeren.
Ved å se på hva som fikk disse spesielt engasjerte sykepleierne tilbake på sporet, har hun kunnet utarbeide en modell for andre som sliter med motivasjonen på jobb.

Perfekt match
For det finnes noen tydelige suksesskriterier for å beholde eller gjenoppdage jobbengasjementet:
– Det viktigste er å finne en match mellom dine egne verdier, faglige verdier og arbeidsplassens verdier. Hvis dette stemmer, så kommer arbeidsgleden, følelsen av mening og en styrket vitalitet som et resultat.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slik unngår du utbrenthet:

– Egenomsorg er avgjørende for å unngå utbrenthet, sier Hege Forbech Vinje.

– Sykepleierne i studien hadde utviklet en helsefremmende egenomsorg. Dette er en metode det går an å lære, sier Forbech Vinje.
Dette er de fire grunnelementene sykepleierne hadde i sin egenomsorg:

1) Selvgransking eller introspeksjon, at man vender blikket innover, og sørger for ro og stillhet for å oppdage hvordan man egentlig har det.
– En oppmerksom tilstedeværelse i sitt eget liv er avgjørende, sier Forbech Vinje.

2) Sensibilitet, at man er var for og tar imot de inntrykkene man gir seg selv.
– Inntrykkene kan være fysiske eller mentale, det kan være trøtthet, slitenhet, det kan være sinne, oppgitthet eller glede og tilfredshet. Det kan også være mer eksistensielle problemstillinger av typen «det jeg driver med er meningsløst».

3) Refleksjon: Spørre hvordan ens nåværende situasjon stemmer overens med hvordan man kunne tenke seg å ha det.
– Det er viktig å spørre om det er mulig for en i dagens situasjon å virkeliggjøre det en faktisk har lyst til å gjøre.
Det fører til neste og siste punkt, som var det som kjennetegnet alle sykepleierne i studien, nemlig handlekraft:

4) Aktiv mestring: Hva gjør man så med det man finner?
– I studien gjorde sykepleierne forandringer om de syntes de hadde behov for det. De var handlekraftige. De søkte støtte hos kolleger, venner, leder. De sørget å ha noen å lufte problemene med, som kunne forstå og se mulighetene, avslutter Hege Forbech Vinje.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.