fbpx Stjernø-utvalget i sluttspurten Hopp til hovedinnhold

Stjernø-utvalget i sluttspurten

Stjernø-utvalget skal stake ut kursen for høyere utdanning de neste 20 årene. - Vi er meget spent på hva det vil foreslå, sier NSF Student-leder Stian Skare, som mener utvalget har fått et svært vidt mandat.
Innen utgangen av dette året skal Utvalget for høyere utdanning, det såkalte Stjernø-utvalget som er ledet av Steinar Stjernø, ha sett inn i glasskula. Der skal de ha sett konturene av fremtidens behov for høyere utdanning, og skal komme med forslag til utdanningsstruktur som kan holde de neste 10-20 årene. Foreløpig holder utvalget kortene tett til brystet.  

Eliteuniversitet?
Utvalget har jobbet siden mai 2006, og er nå i innspurten med sine konklusjoner. Etter jul får vi svar på om de mener det bør være et større formelt skille mellom høgskoler og universiteter, eller om universitetstittelen rett og slett bør slippes fri. Dette er et kontroversielt tema, og tendensen det siste tiåret har vært at skillet mellom høgskoler og universiteter har blitt mindre markert enn tidligere. For eksempel er det et ønske fra høgskolene som heter vitenskaplige høgskoler, å kunne titulere seg som ”spesialuniversitet”.
Utvalget skal også ta stilling til om Norge bør ha et toppuniversitet på internasjonalt høyt nivå.
Stjernø-utvalgets innstilling skal ut på høring i første halvdel av 2008.

Levert liste
– Utvalget har fått et svært vidt mandat, det er nesten umulig å spekulere i hva de kommer til å foreslå. Vi har ikke klart å få ut noe informasjon om hva de jobber med. NSF Student har som en del av Unio-studentene levert et innspill med punkter vi mener det er avgjørende viktig å ta hensyn til i forhold til kvaliteten på utdanningene, sier Stian Skare.

Spredning
Unio-studentene påpeker i sitt innspill at det i fremtidens studieløp må være en tydelig integrert praksis i utdanningen, og at det her må være tydelige krav til læringsutbyttet. De tar også til orde for å ha en viss spredning av studiestedene, slik at det ikke blir flere studenter enn gode praksisplasser i tilknytning til skolen. Detaljerte rammeplaner, godkjenningsordning av praksisplasser og en fiansieringsordning som ikke premierer antall uteksaminerte studenter, er også momenter studentene ber utvalget se nærmere på.

Det er nesten umulig å spekulere i hva de kommer til å foreslå