fbpx Deltidsansatte fristes bare av ønsketurnus Hopp til hovedinnhold

Deltidsansatte fristes bare av ønsketurnus

Verken lønn, høyere grunnbemanning eller bedre barnehagedekning motiverer deltidsansatte i Helse Sør til å jobbe mer, viser ny undersøkelse. Ønsketurnus må til.

Les også: Vil ha mer lønn i NSF-undersøkelse
-  Et overraskende funn, sier Steffen Brørby, som sammen med Hans Petter Karlsen ved personalavdelingen ved Ringerike sykehus har utført undersøkelsen. Helse Sør har bidratt finansielt, og studien er en del av et masterstudium. Helseministeren har bedt om en redegjørelse for den faktiske bruken av deltidsstillinger fra alle helseforetakene, og denne studien er en forlengelse av denne kartleggingen.

Reserve på 8 prosent
436 deltidssykepleiere fra Blefjell sykehus, psykiatrien i Vestfold, Ringerike sykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Sykehuset Buskerud, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus HF har deltatt i studien. Målet har vært å kartlegge hvor stor arbeidskraftreserve som finnes blant de deltidsansatte.

Tallene viser at hele 70 prosent av de spurte ikke ønsker å jobbe mer, noe som i denne studien tilsvarer en arbeidskraftreserve på 8 prosent.

Bare ønsketurnus
- Dette stemmer med tidligere studier. Det mest overraskende i denne studien er at verken høyere lønn, bedre barnehagedekning, høyere grunnbemanning eller en annen fordeling av omsorgsbyrden vil motivere flere til å jobbe mer på kort sikt. Det er kun ønsketurnus som gir utslag, sier Brørby.

Han viser til at tidligere forskning har vist at både lønn, grunnbemanning og omsorgsbyrde har gitt utslag i forhold til om deltidsansatte ønsker å jobbe mer.

Avhenger av livsfase
Denne studien viser også at deltid er livsfasebetinget: 

- De som er i 30-årene og har småbarn, foretrekker å jobbe omlag 50 prosent. Etter småbarnsfasen ønsker man seg cirka 70 prosent stilling, sier Brørby, og påpeker at studien kan være et supplement til debatten om deltid og hvordan man skal nærmere seg problematikken.


De som er i 30-årene og har småbarn, foretrekker å jobbe omlag 50 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse