fbpx Siv Skarstein Hopp til hovedinnhold

Siv Skarstein

FørsteamanuensisInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet – storbyuniversitet
Siv Skarstein

Innlegg av Siv Skarstein som førsteamanuensis:

Fra en sykepleier til en annen

– Krøger har til dels hengt ut og latterliggjort kolleger og synes å fortsette med det. Det er ikke en sykepleier verdig etter min oppfatning, skriver Siv Skarstein.

Innlegg av Siv Skarstein som førsteamanuensis og prosjektleder for Psykisk helse og rus:

Illustrasjonen viser en silhuett av en mann som holder en flaske og støtter hodet i den ene hånda. I bakgrunnen skimtes ei jente som drikker av en flaske.
Helseskadelig alkoholbruk gir komplekse utfordringer

Høyt forbruk av alkohol henger sammen med somatisk sykdom, psykisk helse og sosial status. En god allianse mellom sykepleieren og pasienten øker sjansen for at behandlingen fører til bedring.

Innlegg av Siv Skarstein som doktorand:

Annonse
Annonse