fbpx Lillian Lillemoen Hopp til hovedinnhold

Lillian Lillemoen

ForskerSenter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Send e-post

Innlegg av Lillian Lillemoen som forsker:

Innlegg av Lillian Lillemoen som forsker:

Bildet viser gruppearbeid på et kontor, der flere mennesker sitter rundt et bord med PC, ark og gule lapper foran seg.
Hvordan lykkes med etikkarbeidet?

Når helsepersonell møter etiske problemer i hverdagen, kan refleksjonsgrupper og -modeller være til god hjelp. Resultatet kan bli bedre tjenester for brukerne.

Hva er autonomiens grenser?

Valg som tas av personer som er beslutningskompetente skal respekteres av helsepersonell, men det er noen klare grenser.

Fru Hansen vil ikke mer. Eller?

Det er et viktig etisk prinsipp at all behandling skal være til pasientens beste, men beslutningsansvaret ligger hos den ansvarlige behandleren, skriver Lillian Lillemoen og Per Nortvedt.

Sykehjem "ideal"

Ulovlig bruk av tvang, tannpleie neglisjeres, beboere ignoreres og opplever nedlatende pleiere. - Men hvorfor er vi så opprørte nå? spør Rådet for sykepleieetikk.

Tiltaksplan for døende pasienter

 

Innføring av en tiltaksplan for døende pasienter på sykehjem skjerpet de ansattes forhold til hva som er god praksis.

Etikk i praksis

Alle helsearbeidere i Bærum kommune får tilbud om etikkundervisning.

Innlegg av Lillian Lillemoen som forsker :

Innlegg av Lillian Lillemoen som forsker:

Innlegg av Lillian Lillemoen som medlem av Rådet for sykepleieetikk og forsker:

Vanskelige og viktige samtaler

Hva tenker du om tiden som kommer, når sykdommen utvikler seg og du blir sykere? Hva er det som er viktig for deg? Spør Lillian Lillemoen, medlem av Rådet for sykepleieetikk.

Annonse
Annonse