fbpx Kjetil Gundro Brurberg Hopp til hovedinnhold

Kjetil Gundro Brurberg

Førsteamanuensis Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Send e-post

Innlegg av Kjetil Gundro Brurberg som førsteamanuensis :

Hvordan sammenlikne statistisk?

Forskningsartikkel

Sammenstilling av data

Forskningsartikkel

Viktige modeller og begreper i statistikk

Forskningsartikkel

Hvordan sammenlikne statistisk?

Forskningsartikkel

Variabeltyper og dikotome effektmål

Forskningsartikkel

Hvorfor trenger vi statistikk?

Forskningsartikkel

Innlegg av Kjetil Gundro Brurberg som forsker:

Hypotesetesting

Forskningsartikkel
Annonse
Annonse