fbpx Karin Anna Petersen Hopp til hovedinnhold

Karin Anna Petersen

Professor i sykepleievitenskap og dosent i pedagogikkUniversitetet i Bergen

Faggruppen Sykepleievitenskap, forskningsgruppen Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Innlegg av Karin Anna Petersen som professor i sykepleievitenskap og dosent i pedagogikk:

Fagutvikler Ullevål sykehus Fagutvikling Dokumentasjon
Helsevesenet detaljstyres utenfra

Etter at pasientsikkerhetsprogrammer ble innført, bruker sykepleierne mye tid på å registrere, dokumentere og evaluere der de før kunne bruke skjønn.

Innlegg av Karin Anna Petersen som førsteamanuensis (Ph.d.):

Innlegg av Karin Anna Petersen som professor i sjukepleie:

Innlegg av Karin Anna Petersen som Professor:

Innlegg av Karin Anna Petersen som Professor i sjukepleie, forskningsgruppa Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen :

Dei som aldri kan seie nei
Med slaveliknande kontraktar må deltidstilsette i pleiesektoren alltid vere disponibel for arbeidsgjevaren.
Annonse
Annonse