fbpx Karin Anna Petersen Hopp til hovedinnhold

Karin Anna Petersen

Professor i sykepleievitenskap og dosent i pedagogikk Universitetet i Bergen

Faggruppen Sykepleievitenskap, forskningsgruppen Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Innlegg av Karin Anna Petersen som førsteamanuensis (Ph.d.):

Innlegg av Karin Anna Petersen som professor i sjukepleie:

Innlegg av Karin Anna Petersen som Professor:

Innlegg av Karin Anna Petersen som Professor i sjukepleie, forskningsgruppa Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen :