fbpx Jan-Eilert Pedersen Hopp til hovedinnhold

Jan-Eilert Pedersen

Spesialist i klinisk allmennsykepleie (AKS) i kombinasjonsstilling og AKSInstitutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn og helse og omsorg, Notodden kommune

Innlegg av Jan-Eilert Pederson som spesialist i klinisk allmennsykepleie:

– Sykepleiespesialisters rettigheter og ansvar må utredes

– En utredning bør ha spesielt søkelys på om sykepleiere med spesialistgodkjenning skal kunne forskrive legemidler. En slik rettighet vil gi pasienter i distriktene bedre tjenester, mener innleggsforfatterne i sitt innspill til helsepersonellkommisjonen.

Innlegg av Jan-Eilert Pedersen som sykepleier og student i avansert klinisk sykepleie:

Bildet viser en eldre dame hjemme hos seg selv, og en sykepleier som ruller ut en bandasje mens hun snakker med pasienten.
Heldige er de som får en avansert klinisk sykepleier

De som stiller seg skeptiske til avansert kliniske sykepleiere (AKS) spiller mye på frykt og fordommer. Er det virkelig så banebrytende at sykepleiere kan være i stand til å stille en diagnose, behandle en pasient eller vurdere riktig behandlingsnivå?

Innlegg av Jan-Eilert Pedersen som avansert klinisk allmennsykepleier og nestleder:

Jan-Eilert Pedersen
– Hva er egentlig avansert klinisk sykepleie?

– Avansert klinisk sykepleie er en relativ ny utdannelse og rolle i Norge, men bygger på lange internasjonale tradisjoner. Likevel er det behov for å rydde opp i en del begreper, skriver Jan-Eilert Pedersen.

Annonse
Annonse