fbpx Ida Marie Bregård Hopp til hovedinnhold

Ida Marie Bregård

FørstelektorInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslomet – storbyuniversitetet Send e-post
Ida Marie Bregård

Innlegg av Ida Marie Bregård som førstelektor:

Bildet viser en sykepleier sammen med en pasient.
Tolk i helsetjenesten redder liv

Pasientens rett til tolk og helsepersonellets plikt til å bruke tolk gjelder uavhengig av budsjetter. Tre faktorer er viktig for å få til en god tolket samtale.

Helsetjenester til ukrainske flyktninger

Få asylsøkere har kommet til Norge etter «flyktningkrisen» i 2015. Det har medført at en rekke asylmottak er lagt ned, at de som jobbet i helsetilbudene til asylsøkere er over i andre stillinger og at kompetanse er gått tapt, skriver Ida Marie Bregård og Ragnhild Storstein Spilker.

Bildet viser arbeide til et menneske som har blitt utsatt for vold. Armene har blåmerker.
– Ser vi ofre for menneskehandel i helsetjenesten?

– Sykepleiere spiller en sentral rolle i identifisering av ofre for menneskehandel, noe som også påpekes i de nye etiske retningslinjene fra det internasjonale sykepleierforbundet, skriver innleggsforfatterne.

Bildet viser en sykepleier som holder en pasient i hånden
– Vi driver sykepleie og ikke innvandringspolitikk

– Som sykepleiere kan vi ikke akseptere at sårbare grupper skal motta helsetjenester av dårligere kvalitet i strid med aktuelt lovverk og yrkesetiske retningslinjer, skriver Bregård, Bollas og Dublin.

Innlegg av Ida Marie Bregård som styremedlem i NSFs faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie:

Innlegg av Ida Marie Bregård som journalist:

Ikke veldig sexy?

– Jeg jobber for at innvandrere skal få realisert sitt helsepotensiale.

Annonse
Annonse