fbpx Bente Abrahamsen Hopp til hovedinnhold

Bente Abrahamsen

ProfessorSenter for profesjonsstudier, Oslomet – storbyuniversitet Send e-post

Innlegg av Bente Abrahamsen som professor:

Bildet viser en sykepleier som hjelper en eldre mann med å sette seg opp i sengen
Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk?

Kvinner som søker seg til sykepleieryrket, er mer innstilt på å jobbe deltid enn kvinner som begynner på Politihøgskolen. Forskjellene mellom sykepleierstudenter og politistudenter kan tyde på at holdningen til deltidsarbeid påvirker utdanningsvalget, skriver Bente Abrahamsen og Silje Bringsrud Fekjær.

Eldresektoren - et verdivalg?

Den svake interessen for eldresektoren blant studentene står i sterk kontrast til hvor mange nyutdannede som faktisk begynner i eldresektoren etter fullført utdanning.

Annonse
Annonse