fbpx Sykepleien 100 år | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 100 år

36 sykepleiere tok utfordringen da Sykepleien ba sine lesere om «å lage bladet selv». De brettet opp ermene og fylte denne jubileumsutgaven av Sykepleien med feststemt innhold. I siste del av denne utgaven finner du mer om tidsskriftets historie, nåtid og mulig framtid.

Sykepleien med fra starten

Da Norsk Sykepleierforbund ble stiftet for 100 år siden, ble det bestemt å utgi et blad til medlemmene, noe som straks ble satt i gang. Abonnementsprisen det første året var 1 krone.

Tok grep om egen utdanning

Kampen om autorisasjonsloven og arbeidet for en nordisk sykepleierhøyskole stod sentralt på 1920-tallet. Profesjonalisering og profesjonskamp var tydelig til stede også i Sykepleiens spalter.

Kampen for kortere arbeidstid krevde ny leder

«Efter nøie overveielse ønsker jeg herved å frabe mig gjenvalg som formann. Min stilling som forstanderinne for forbundets forskjellige avdelinger og som generalsekretær beholler jeg inntil Gud løser mig ut.»