fbpx Lettlest, men grundig om samhandling i helsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Lettlest, men grundig om samhandling i helsetjenesten

Denne boken gir en lettlest og grundig innføring i viktige prinsipper rundt samhandling i helsetjeneste, mener vår anmelder.

Bokfakta

Boktittel: Samhandling i helsetenesta
Forfatter: Ragnhild Hellesø, Randi Opheim
Forlag: Samlaget
Sidetall: 121
ISBN: ISBN-NR 978-82-340-0311-0

Samhandling i helsetjenestene er noe som stadig får stor oppmerksomhet. Som regel er det når noe går alt at vi får høre om det. Naturlig nok. De smidige pasientforløpene, der både pårørende og pasienten er godt fornøyd, rekker ofte ikke frem til mediene.

Det er de fortvilte historiene vi hører om og kjenner på. Pårørende som bekymrer seg over at deres syke mor blir altfor tidlig utskrevet. Eller moren som har dobbeltdiagnoser, og som stadig blir en kasteball i systemene. Midt oppi dette har vi pasienten. Hva ønsker han eller hun?

Hva slags kunnskap trenger sykepleiere for å sikre god samhandling?

Sykepleiere blir ofte beskrevet som limet i helsevesenet. Det er sykepleiere som daglig står og tar imot pasientene, eller tar farvel når de forlater sykehuset noen dager senere. Det er ofte samme yrkesgruppe som står i fokus i journalskriving og overlevering av rapporter. Vi sykepleiere rekvirerer transport og sørger for at pasienten kommer trygt frem mellom sykehus og sykehjemmet. Men hva slags kunnskap trenger sykepleiere for å sikre god samhandling? Hva kan vi lære av de situasjonene der samhandlingen ikke går som planlagt? Denne boken forsøker å gi svar på disse spørsmålene, og den lykkes godt med det. 

Boken er beregnet for sykepleierstudenter. Begge forfatterne har lang erfaring med pasientarbeid med ulike lidelser, men spesielt med pasienter som har langvarige og kroniske sykdommer. Videre har de forsket på samhandling på tvers av profesjoner og lang erfaring med undervisning til studenter på master og ph.d.-nivå.

Midt oppi det hele står ofte en sykepleier med regi på hvem som skal møte hvor, når og hvem.

Boken er lettlest og ryddig. Den har en logisk oppbygning og tar vidt for seg både samhandling på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. I et eget kapittel går boken også spesifikt inn på samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det tror jeg er et klokt valg. Etter mange års arbeid som sykepleier i spesialisthelsetjenesten erfarer jeg at det ofte her samhandlingen kan møte utfordringer. Ikke minst sett fra pasienten og pårørendes perspektiv. Når helsen svikter, møter en mange aktører. Midt oppi det hele står ofte en sykepleier med regi på hvem som skal møte hvor, når og hvem.

Boken gir også en god innføring i dagens stadig økte bruk av digital teknologi. Bokens siste kapittel handler om bærekraftige samhandlingsarenaer. For helsetjenestene skal altså ikke påvirkes av hvem du er eller hvor du bor. Men er det alltid slik? Tilbydere av helsetjenester står ofte i vanskelige prioriteringer, og forfatterne peker på viktige refleksjoner i dette avsluttende kapittelet.

Forfatterne har lykkes med å skrive en lettlest, men samtidig grundig innføring i viktige prinsipper rundt samhandling i helsetjenesten. Den er konkret og praksisnær. Forfatterne har skrevet om et tema som er høyaktuelt og med stor sannsynlighet blir mer og mer sentralt i fremtidens Helse-Norge.

Annonse
Annonse