fbpx Et godt grunnlag for pensum i krisehåndtering Hopp til hovedinnhold

Et godt grunnlag for pensum i krisehåndtering

Når krisen er et faktum, vil kunnskap om effektiv krisehåndtering være avgjørende for god og effektiv håndtering. Denne boken gir deg verktøy og kunnskap til å fungere både før, under og etter krisen, mener vår anmelder.

Bokfakta

Boktittel: Håndbok i krisehåndtering
Forfatter: Ole André Bråten
Forlag: Cappelen Damm
Sidetall: 202
ISBN: 978-82-02-75594-2

«Håndbok i krisehåndtering» er oppbygd i faser som relateres godt til stoffet, og bokens tematikk er dagsaktuelt. Innledning er god, og gir lyst til å lese videre.

Språket gjør at den kan være litt utfordrende å lese, noen kapitler og setninger må leses flere ganger for å forstå essensen, men det blir mer flytende og helhetlig utover i boken. Bokens oppbygning er fornuftig og logisk, og det er fint at hvert kapittel har spørsmål til refleksjon slik at leseren kan overføre til egen virksomhet og fagfelt.

I kapittel 2, som omhandler hendelsestyper og scenario, trekkes det frem scenarioer fra ulike profesjoner som gir bredde og relevans for ulike fagbakgrunner. Flere historiske scenarioer analyseres og viser hvor viktig det er å ha kunnskap om de menneskelige faktorene i krisehåndtering, som blant annet det å ha en felles situasjonsforståelse og samtrening.

Under stresspåvirkning påvirkes sansene våre, noe som kan påvirke vår evne til mestring og kommunikasjon

Boken gir innsikt og refleksjon, og gode verktøy for beredskapsplanlegging, mental krisetrening, krisekommunikasjon og samhandling i krise. Videre er det et godt grep å inndele i fasene før, under og etter en hendelse.

Dette er et godt grunnlag for pensum i studier og emner som omhandler operativt arbeid, fasetenkning og krisehåndtering/ledelse. Boken egner seg også godt for andre som jobber med ledelse i kriser som for eksempel kommunale kriseteam, legevaktarbeid og ikke minst operatører ved 11X (110, 112, 113)-sentraler.

Det vises til et bredt spekter innen krisehåndtering. Dette gjør boken aktuell også for andre som ønsker å tilegne seg kunnskap om krisehåndtering og kriseledelse.

Her får man kunnskap om hvordan man kan gjenkjenne egne reaksjoner på kriser og håndtere psykiske og fysiske belastninger. Når kroppslige symptomene gjør seg til kjenne, viser boken hvordan man kan benytte seg av personlige mestringsstrategier og mental beredskap.

Under stresspåvirkning påvirkes sansene våre, noe som kan påvirke vår evne til mestring og kommunikasjon. Dette gjelder både verbalt og nonverbalt, og kan påvirke intern kommunikasjon og bidra til redusert felles situasjonsforståelse. Kunnskap om krisekommunikasjon vil her bidra til å være bevisst på at det kan være en realitet.

Forfatteren belyser krisekommunikasjon på en reflektorisk måte og trekker frem gode verktøy som kan brukes i disse sammenhengene.

Forfatteren viser hvordan «human factors» påvirker oss, samt hvordan vi skal mestre å håndtere ulike scenarioer.

Bokens oppsummering innleder med hensikt om kunnskap og innsikt i krisehåndtering, men fokuserer veldig på omdømmetematikk. Her burde det vært mer fokus på den enkeltes evne, og kunnskap om krisehåndtering og kriseledelse.

Forfatteren viser bred kunnskap innen sitt felt, noe som både gir faglig tyngde, men også til tider noen utfordringer i hvordan man leser boken. Til å være en relativt kompakt bok, er temaet bredt og dekkende. Forfatteren klarer å holde spenningen og lysten oppe til å ha lyst til å lese videre, og det er ett pluss at leseren får mulighet til å overføre og reflektere over tematikken sett i lys av eget ståsted på slutten av kapittelet.

Annonse
Annonse