fbpx Variert om bipolare lidelser Hopp til hovedinnhold
Bipolare lidelser. Forståelse og forebygging av tilbakefall

Variert om bipolare lidelser

Lettlest og omfattende med respektfull formidling av diagnosen, menneskers egne erfaringer og hvordan det oppleves å leve med en bipolar lidelse.

Bokfakta

Boktittel: Bipolare lidelser. Forståelse og forebygging av tilbakefall
Forfatter: Dag V. Skjelstad
Forlag: Universitetsforlaget
Sidetall: 368
ISBN: 9788215031507

«Bipolare lidelser» er den første norske boken om temaet på flere år. Den er omfattende og tar for seg en rekke aspekter ved lidelsen, blant annet symptomatologi, årsaker, forekomst, utbredelse samt forebygging og behandling og hvordan man kan leve med ulike former for bipolar lidelse. Det er egne kapitler om søvn og stress, mens svangerskap og fødsel er slått sammen med andre temaer. Boken har stor bredde. Når det gjelder dybde, varierer forfatteren fra inngående til mer overflatisk behandling av temaene. Stil og språk varierer også fra et nærmest skjønnlitterært og poetisk førstekapittel til kapitler som i større grad er basert på tall og fakta.

 Forfatteren selv anbefaler at boken leses fra perm til perm i kronologisk rekkefølge, men jeg tror at å velge ut kapitler etter interesse vil gi vel så godt utbytte for leseren. Trolig vil dette være en bok som man vender tilbake til flere ganger.

 I det store og hele er boken lettlest. Den har noe for alle, men ikke alt er like tilgjengelig eller aktuelt for lesere uten fagbakgrunn. I enkelte kapitler gjør sitater, kliniske vignetter og eksempler boken spesielt engasjerende. Det gir mulighet for gjenkjennelse både for fagfolk og mennesker som er nysgjerrige på diagnosen for sin egen del.

 Forfatteren fremhever medikamentell behandling som en sentral del av behandlingen av bipolare lidelser. «Etterlevelse av medisiner» er viet et eget kapittel i tillegg til at behandlingskapitlet beskriver ulike medisiner. De siste årenes debatt om «medisinfri behandling» er ikke omtalt. Muligheten for å leve med lidelsen uten medikamenter kunne gjerne vært berørt.

 Barn som pårørende er ikke omtalt i boken. Plikten helsepersonell har til å kartlegge om mennesker med psykiske lidelser har omsorg for barn under 18 år, samt plikten til å sørge for informasjon og involvering har eksistert siden 2010. Familie og pårørende er også berørt i svært begrenset grad. Med sin inngående kjennskap til lidelsen kunne forfatteren ha bidratt til at fagfolk bedre ivaretar barn av og pårørende til mennesker med bipolar lidelse, men denne anledningen benyttes i liten grad.

 Bokens styrke er at den er skrevet med respekt for mennesker med diagnosen av en fagperson med god kunnskap om og erfaring med feltet. Både formidling av diagnosen, menneskers egne erfaringer og hvordan det oppleves å leve med en bipolar lidelse, har fått plass.

 Boken vil være nyttig for alle som har eller har kontakt med mennesker med en bipolar lidelse. For noen vil det være nyttig å lese boken fra perm til perm, men for mange, for eksempel studenter og pårørende, vil enkeltkapitler være mest aktuelt.

 

Annonse
Annonse