fbpx Godt forklart til folket Hopp til hovedinnhold

Godt forklart til folket

Det har skjedd mye i kreftfeltet. Her får du en kort og godt formidlet oppdatering.

Bokfakta

Boktittel: Ny kunnskap om kreft, På vei mot framtidas kreftbehandling
Forfatter: Åsmund Husabø Eikenes
Forlag: Samlaget, 2020
Sidetall: 159
ISBN: 978-82-340-0278-6

Anmeldelse:

Flere og flere blir rammet av kreftsykdom. Men godt nytt er at tre av fire overlever kreftbehandlingen i dag. Denne boka gir oppdatert og tilgjengelig innsikt i kreftsykdom og behandling.

Forfatter Åsmund Husabø Eikenes har doktorgrad fra Senter for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo og har tidligere publisert populærvitenskapelige bøker. Dette ser vi tegn på også i denne boken. Gode metaforer og fortellergrep gjør stoffet levende, tilgjengelig og forståelig.

Han tegner opp et bilde av et felt i utvikling. Prognosene blir bedre som resultat av nyere behandlingsmetoder. Pasientene får stadig tilbud om å delta i tilpassede studier. Immunterapi er en behandling som har gitt gode resultater og økt leveutsikter. Leseren får kjennskap til hvordan kreft opptrer ulikt hos pasienter og av årsaker som genetiske forandringer knyttet til høy levealder.

Dette kan være til hjelp for mange. Det gir kunnskap om et tema som føles sårt, skremmende og ukjent.

May Helen Havdal

Innledningsvis tydeliggjør han en avgrensning for leseren som avklarer og definerer hvilke forventninger man skal ha til innholdet. Boken er ryddig og enkelt inndelt i tre deler. Vi blir i hver del kjent med en ny pasient som har eller har hatt kreft. Eikenes beskriver hva en kreftcelle er, hvordan den utvikler seg, årsaksmekanismer og behandling rettet mot kreftcellene. Dette kan være til hjelp for mange. Det gir kunnskap om et tema som føles sårt, skremmende og ukjent.    

Kreft opptrer på ulike måter. Dette gjenspeiles i behandlingen. I boken blir vi presentert for ny behandling, fordeler og ulemper, fremgang og tilbakegang. Immunterapi er vektlagt i en egen del. Denne behandlingen har gjort store fremskritt og vil være nytt stoff for mange.

Mye kunnskap er lagt ned mellom sidene. Noe av innholdet kan til tider være litt avansert, på et nivå for spesielt interesserte, samtidig er den skrevet så grunnleggende og forklarende i store deler, at leseren skal kunne sitte igjen med en god forståelse. Forfatterens faglige engasjement og omsorg for pasienten er å lese mellom linjene. Dette er en bok som presenterer faget for folket. Leseren kan forvente økt kunnskap, innsikt og forståelse for behandling av og forskning om kreft.