fbpx Nytenkning om demens Hopp til hovedinnhold

Nytenkning om demens

Science fiction om demens eller gode råd for et sunnere liv? To populærvitenskapelig bøker gir alternative blikk på demensbehandling.

Bokfakta

Boktittel: Demensbrems / Stopp Alzheimer
Forfatter: Andreas Engvig / Dale E. Bredesen (oversatt av Benedicta Windt-Val)
Forlag: Cappelen Damm, 2020
Sidetall: 298 / 327
ISBN: 978-82-02-62931-1 / ISBN 978-82-02-60294-9

Demens er en fryktet sykdom, det satses mye på å knekke koden gjennom forskning. Kjernefokuset i bøkene Demensbrems og Stopp Alzheimer er et alternativt syn på kurering og forebygging av demens. Bøkene er både lettleste og kompliserte på samme tid. Man kan ha nytte av teksten for å forstå demens, men det krever mer innsats å forstå bakgrunnen for at begge oppfatter demens og Alzheimer på en ny måte og har tror på forebygging og behandling. Begge bøkene er utformet som håndbøker for mennesker som er bekymret for egen demensutvikling og helsepersonell som jobber med folkehelse eller leger som vil tenke alternativt.

Demensbrems av den norske legen og hjerneforskeren Andreas Engvig bygger på både egen og andres forskning. Selv om det ikke er lett å følge referanser og ha kontroll på hvor enkelte utsagn kommer fra, kan man likevel se at det er et solid stykke arbeid som foreligger. Boken har undertittelen «God hukommelse hele livet». Det er nok mest dette boken handler om. Vi får vite hva hukommelse er, hvordan hjernen lagrer minner og hva som er nervecellenes støtteapparat. Vi får en kort innføring i demens før vi får en grundigere redegjørelse for tre levevaner for god hukommelse. Søk positiv stimulans, hold blodårene friske, sørg for god hjernepleie. Det er kanskje ikke noe revolusjonerende med det, men i demenssammenheng har det ikke vært så tydelig fremme. Dette er uansett gode råd i de fleste sammenhenger, særlig når fysisk aktivitet også tilføyes.

Det er kanskje ikke noe revolusjonerende med det, men i demenssammenheng har det ikke vært så tydelig fremme.
Terje Årsvoll Olsen

Stopp Alzheimer er skrevet av den amerikanske legen, forskeren og professor i nevrologi Dale E. Bredesen. Originalens tittel er «The End of Alzheimers», som kanskje er en mer korrekt tittel enn den oversatte. Det får meg til å undres på om oversetteren har sett nyansene. Denne boken har en annen tilnærming til problematikken og tar et oppgjør med dagens tradisjonelle beskrivelse av hva Alzheimer er. Bredesen slår fast at «Alzheimers sykdom kan forebygges, og i mange tilfeller kan man reversere den kognitive svekkelsen som er knyttet til den.» Forfatteren er tydelig på at boken ikke er et vitenskapelig verk, men en praktisk, lett tilgjengelig, trinn for trinn-håndbok i å forebygge og eventuelt reversere det kognitive forfallet ved tidlig Alzheimer. Boken introduserer oss til en metode som kalles ReCODE – reversering av kognitiv svekkelse – og det redegjøres for det vitenskapelige grunnlaget som ligger i bunnen av metoden.

Ligger det et amerikansk behov for å finne de ansvarlige for utviklingen av sykdommen begravet i dette?
Terje Årsvoll Olsen

Bokas påstand er: Alzheimer er inflammatorisk, atrofisk eller giftig. Du kan forebygge sykdommen ved å «lev(e) livet ditt på en slik måte at de 36 medvirkende faktorene i hjernen reduseres til så få som mulig.» Det er utvilsomt slik at mange av disse rådene kan være med på å gjøre livet sunnere, men hvis dette var selve forklaringen burde vi antakelig sett flere med demens enn de vi har. Ligger det et amerikansk behov for å finne de ansvarlige for utviklingen av sykdommen begravet i dette?

«Summa summarum – du kan klare det», sier forfatteren, og fortsetter med å fortelle at hvis du ikke lykkes, så har du ikke fulgt programmet som innbefatter meditasjon, yoga, latter, musikk, glede, faste, mosjon, urter, kosthold og søvn. Igjen, det er din feil. Boken avsluttes med et kapittel som tar for seg de som fortsatt er skeptisk, og her er det lett å kjenne seg igjen.

Problemet med begge tekstene er at det er vanskelig å spore referansene. De finnes bare som «noter» på slutten av bøkene knyttet til de enkelte kapittel. Det gjør det vanskelig for leseren å kontrollere eller fordype seg ytterligere.

Bøkene gir gode leveregler for et sunnere liv og fordelene ved regelmessig mosjon, søvn, reduksjon av stress og betydningen av hjernetrim. De gir begge et alternativt blikk på demens, men er imidlertid ikke egnet som fagbøker for sykepleiere i demensomsorgen. De kan likevel være ok lesning for å få et alternativt syn på hva demens er, hvordan det oppstår og kan forebygges.

Annonse
Annonse