fbpx Lettlest guide til kroppen Hopp til hovedinnhold
Bilde av bokomslag

Lettlest guide til kroppen

Flommen av underholdende, populærvitenskapelige bøker om menneskets organer og fysiologi vil ingen ende ta. Bill Bryson har gått løs på hele kroppen. 

Bokfakta

Boktittel: Kroppen – en guide for deg som bor i den
Forfatter: Bill Bryson
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2019
Sidetall: 424
ISBN: 978-82-05-52999-1

Hvis du har lest de siste års populærvitenskapelige bøker om kroppen og fremdeles ikke er overbevist om at kroppen er et mirakel, får du en sjanse til med Bill Brysons siste bok. Alternativt kan Kroppen – en guide for deg som bor i den fungere som et slags kompendium, slik at du ikke trenger å lese alle bøkene om hjertet og tarmen og hjernen og huden og underlivet.

Den amerikanske forfatteren Bill Brysons bøker handler for det meste om kunnskap, reiser og språk. Han skriver med et humoristisk tilsnitt, og denne boken er intet unntak selv om innholdet til tider er tragisk og makabert. Bryson serverer sammenlikninger, anekdoter og perspektiver på løpende bånd, alle virkemidler tas i bruk for å få leseren til å innse hvor vidunderlig kroppen er. Han har oppsøkt forskningssentre og obduksjonssaler, og formidler sin nyervervede kunnskap med tidvis smittsomt engasjement. Bryson går systematisk til verks, og i løpet av 23 kapitler har han dekket livsløpet fra livets begynnelse til livets slutt. Han forteller om legers og vitenskapsmenns morbide forsøk på seg selv og andre i vitenskapens navn, og kommer med oppdatert informasjon om hva konsekvensene av unødvendig bruk av antibiotika kan bli. Boken er lettlest, med løpende fotnoter, to bildelegg og en utvidet kildeliste med referanser.

Med mindre nye organer oppdages i menneskekroppen i nær fremtid regner jeg med at markedet snart er mettet for populærvitenskapelige bøker om kroppen
Cecilie Ann Molvik Markvoll

Visste du at hvis virus fra havet ble lagt etter hverandre ville de hatt en utstrekning på ti millioner lysår? Eller at det trengs sju oktillioner atomer for å lage et menneske? Det visste ikke jeg heller, og strengt tatt vet jeg ikke om jeg har bruk for slik informasjon. Når Bryson refererer til et regnestykke som for moro skyld viser hva det koster å bygge et menneske i rene kapitalutgifter blir jeg usikker på om det bidrar til å se det mirakuløse ved kroppen eller om det kan virke motsatt. Kanskje er det problematisk at kroppen og dens sanser omtales som mirakler samtidig som at alle funksjoner skal dekodes og forklares?

Det er vanskelig å komme utenom at noe av det Bryson skriver blir som en repetisjon av andre bøker av denne typen. Med mindre nye organer oppdages i menneskekroppen i nær fremtid regner jeg med at markedet snart er mettet og at enden nærmer seg for populærvitenskapelige bøker om kroppen. Kanskje på tide med noen bøker om det mystiske ved kroppen i stedet?

Annonse
Annonse