fbpx Treffende og tankevekkende om samtiden Hopp til hovedinnhold

Treffende og tankevekkende om samtiden

Hvordan kan vi forstå oss selv i tiden vi lever i? I et samfunn preget av overflatiskhet og hurtighet inviterer forfatteren leseren under overflaten ved å gi en innføring i historie, teorier og fortellinger fra ungdom i Norge.

Bokfakta

Boktittel: Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?
Forfatter: Ole Jacob Madsen
Forlag: Universitetsforlaget, 2018
Sidetall: 238
ISBN: 978-82-15-03064-7

Hva er det som feiler oss? Undertittelen på Ole Jacob Madsens bok er et betimelig spørsmål som skaper enda flere spørsmål. Hvorfor lider ungdom av psykiske plager i form av stress og press? Hvorfor føler vi oss så syke i et av verdens beste land å leve i?

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi og kan sine teoretikere fra gammel og ny tid. Ikke la deg avskrekke av filosofer og sosiologer som Durkheim, Nietzsche, og Habermas. Selv om noen avsnitt kanskje må leses sakte, er stoffet særdeles relevant og tankevekkende. Her finnes både interessante teorier og regelrette gullkorn.

Samfunn er kompliserte strukturer som ikke kan forstås enkelt. Hva har endringene i samfunnsstrukturen etter den industrielle revolusjonen gjort med oss mennesker? Der vi før var underlagt plikter, fellesskap og Gud, er vi nå overlatt til kapitalismen og individualismen. Vender vi problemene ved de sosiale strukturene innover oss og blir syke av det? De menneskelige grunnvilkårene er i alle fall forandret, og forandringene rammer oss.

Forfatteren belyser hvordan begreper endrer mening over tid, uten at vi merker det. Han stiller kritiske spørsmål til forskning og medier og ved åpenhetskulturen vi dannes inn i. Har vi utelukkende godt av å fokusere så mye på hvordan vi har det og av å snakke om alt? Fortellinger fra ungdommer, forskning og eksempler fra presse gir gode grunner for å være litt mer skeptisk.

Gjennom ni kapitler, hvorav det siste er viet oppsummering og drøfting, presenterer Madsen stoffet ryddig. Løpende fotnoter gjør boken leservennlig. Om jeg savner noe, måtte det være litt refleksjon om ettervirkninger av andre verdenskrig, både samfunnsstrukturelle konsekvenser og nedarving av traumer og erfaringer. Ellers er «Generasjon prestasjon» interessant langt utover problematikken som har med ungdom å gjøre, og jeg anbefaler den til alle som føler behov for å stoppe opp og få oversikt over den historiske utviklingen samfunnet har vært gjennom de siste hundreårene.

Professor Madsen spør hva som må gjøres for at ungdom skal få det litt bedre. Tja, kanskje et bidrag kunne vært å få denne boka på ungdomsskolepensum, professor?

Annonse
Annonse