fbpx Komprimert innføring i etikk Hopp til hovedinnhold

Komprimert innføring i etikk

Bokfakta

Boktittel: Etikk i klinisk sjukepleie
Forfatter: Anne Kari Tolo Heggestad
Forlag: Det Norske Samlaget, 2018
Sidetall: 144
ISBN: 9788252193312

Anmeldelse:

Anne Kari Tolo Heggestad har skrevet en innføringsbok i etikk og henvender seg først og fremst til sykepleierstudenten. Til tross for et beskjedent format behandler forfatteren sentrale etiske problemstillinger og gjør gode avklaringer av aktuelle begreper. Slik blir boken interessant også for den erfarne sykepleieren og andre som er engasjert i etikk.

Tolo Heggestad er førsteamanuensis ved sykepleierutdanningen ved Oslomet og postdoktor ved Senter for medisinsk etikk. Hun har lang erfaring i å undervise i etikk.

Boken innleder med en avklaring av hva etikk dreier seg om. Hun setter etikken i sammenheng med jussen og med grunnleggende verdier i helsetjenesten. Forfatteren tar for seg etiske problemstillinger knyttet til praksis og binder sammen etikk og aktuell fagkunnskap. Hun bruker gode, komplekse eksempler og stiller spørsmål som inspirerer til ettertanke og diskusjon i gruppe. Noen få steder kan jeg savne en mer nyansert fremstilling av eksemplene.

Boken behandler systematisk etikkarbeid i praksis og har egne kapitler om etiske teorier og forskningsetikk. Ulike etiske perspektiver settes opp mot hverandre, og leseren får innblikk i styrker og begrensninger ved de ulike teoriene. Hun går også inn på profesjonsetikk og taushetsplikt, og boken får aktualitet ved at den drøfter nye problemstillinger knyttet til sosiale medier.

Heggestad skriver på nynorsk og illustrerer dermed hvor godt nynorsk utnytter mangfoldet og nyansene i språket. Forfatteren tar i bruk poesi som en inngang til forståelse av etikk i livets siste fase. Det åpner for å reflektere rundt de mer vare og skjulte sidene ved sykepleierens samhandling med pasienten.

Andre etikkbøker som er aktuelle for bachelorstudenten i sykepleie, har et større format og går dypere inn i stoffet. Samtidig liker jeg Heggestads bok. Hun skriver godt, bruker gode bilder og inspirerer til refleksjon.