fbpx Nyttig og bredt om hørselshemming Hopp til hovedinnhold

Nyttig og bredt om hørselshemming

Bokfakta

Boktittel: Hørselstap. Stress og mestring
Forfatter: Katharine Cecilia Williams
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2018
Sidetall: 192
ISBN: 978-82-05-51391-4

Anmeldelse:

Mennesker med hørselstap har en rekke sosiale utfordringer som kan bidra til å utvikle fysiske og psykiske lidelser. Denne fagboka retter søkelyset mot problemstillinger knyttet til det å leve med hørselstap – opplevelser og utfordringer, men også hvilke muligheter som finnes. Forfatter Katharine C. Williams har arbeidet med hørsel og psykososialt stress siden 2001.

Boka er delt inn i tre. Del en presenterer syv vendepunkter. Disse vendepunktene definerer en overgang fra noe kjent til ukjent, basert på erfaringer gjort av andre med hørselstap. De skal bidra til å gjøre overgangen mer håndterbar for den det gjelder. Vendepunktene går ut på å erkjenne, akseptere og utvikle ferdigheter knyttet til ulike problemer. Forfatteren lar leseren få innblikk i flere historier fortalt av mennesker som deler sine utfordringer, men også mestringsstrategier. Her kan leseren innhente gode råd. Jeg savner en oversikt over ulike aldersgrupper, og utfordringer, tips og råd rettet spesielt mot disse. Dette kunne vært til hjelp for dem som jobber spesielt med barn, i skole eller med eldre.

Andre del handler om stress og mestring. Her kan man blant annet lese om utfordringer knyttet til hørsel i sosiale settinger som dating, forhold til ledsager, familie og livet på arbeidsplassen. Arbeidsgivere får tips til hvordan de bedre kan tilrettelegge for sine ansatte. I siste del tar hun for seg ulike lidelser, forholdet mellom det psykiske og fysiske, og ulike tjenester og tilbud som leseren kan få tips om.

Boka er oversiktlig, informativ og lett å lese. Den gir konkrete råd og egner seg godt som et hjelpemiddel for den hørselshemmede, men anbefales til også helsepersonell og lærere da den deler erfaringer, gir råd og veiledning, samt teoretisk og praktisk kunnskap til dem som skal jobbe med hørselshemmede. Forfatteren har klart å fange leserens oppmerksomhet på en kunnskapsbasert og personlig måte. Rådene virker hensiktsfulle og godt utarbeidet. Forfatteren har ønsket å nå bredt med denne boken, det har hun lykkes med.