fbpx Kritisk og kortfattet om avhengighet Hopp til hovedinnhold

Kritisk og kortfattet om avhengighet

Du klarte ikke motstå den sjokoladen, selv om du hadde bestemt deg for å la den ligge. Og du klarer ikke å la være å sjekke mobilen hele tiden.

Bokfakta

Boktittel: Hva er avhengighet?
Forfatter: Jørgen Bramness
Forlag: Universitetsforlaget Oslo 2018
Sidetall: 160
ISBN: 978 82 15 03115 6

Hvorfor mister vi kontroll? Hva er årsaken til avhengighet? Dette er spørsmål professor Jørgen G. Bramness svarer på i denne fagboken.

Forfatteren er psykiater og har arbeidet lenge innenfor rusavhengighetsforskningen.

Boken gir en kort, men dekkende innføring i fagområdet og vurderer nyere forskning og teorier innen avhengighet, noe som er spennende. Leseren får kunnskap om ulike årsaker til avhengighet og hvordan disse påvirker hverandre. Avsnittene om skammen tilknyttet avhengigheten, og forskjellen på psykisk og fysisk avhengighet, er interessant lesing. Tankevekkende temaer er også avhengighetstriggere, nyere statistikk og hvordan man som pårørende kan bli en medavhengig.

Bramness avkrefter en del myter om rusavhengighet fordi det mangler forskning som underbygger mytene. For eksempel kritiserer han trappetrinnsmodellen, som er basert på ideen om at bruk av lettere rusmidler fører til tyngre rusmidler. En annen modell som det stilles spørsmål ved, er totalkonsummodellen. Den legger til grunn at økt tilgjengelighet og bruk av rusmidler vil føre til økt rusavhengighet. Begge disse oppfatningene er sentrale i ruspolitikken.

Språket i boken er akademisk, og stilen er kritisk og forskningsbasert. Det er tydelig at forfatterens bakgrunn påvirker innholdet. Det kan til tider bli litt mye om rusavhengigheten, da boken er ment å gi et helhetlig syn på avhengighet. Jeg savner mer om andre typer avhengighet og skulle ønske dette ble prioritert fremfor temaer som ulike rusmidler, diagnosekriterier innen rusavhengighet og avrusning. Samtidig er også rusavhengighet et svært aktuelt tema i dag. Det er en av de vanligste avhengighetsdiagnosene og har et stort behandlingstilbud.

Jeg vil anbefale boken til sykepleiere som ønsker en kort innføring i avhengighetsproblematikken, og til personer som arbeider eller har interesse for rusavhengighet. Boken kan bidra til større forståelse og kunnskap rundt avhengighet, både hos helsepersonell, pårørende og pasienter.

Annonse
Annonse