fbpx Godt fortalt Hopp til hovedinnhold

Godt fortalt

Bokfakta

Boktittel: Immun. Kroppens evige kamp for å overleve
Forfatter: Anne Spurkland
Forlag: Spartacus forlag, 2017
Sidetall: 416
ISBN: 978-82-43-00830-4

Anne Spurkland har skrevet en lærerik bok om kroppens eget forsvarssystem.

Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi, og har bidratt til dette fagfeltet i betydelig grad.

I starten av boken får vi repetert historien om immunologiens spede begynnelse. Tenkningen rundt hygiene og smittevern fortonte seg unektelig annerledes tidligere. Men det er spennende å lese om heltene fra tidligere dager, som absolutt la grunnlaget for dagens tenkning og arbeidsmetoder. Rom ble som kjent ikke bygget på en dag.

Videre er kapittel 25 verdt å nevne, Omstridt velsignelse, som tar leseren med på en reise tilbake i historien, og gir bakgrunnskunnskap om de ulike vaksinene som gis til dagens barn og unge i vårt lands vaksinasjonsprogram. Lærerikt.

Velskrevet er også kapittel 11, Reservedelsmennesket, som tar oss med tilbake i historien til Hôpital St. Louis og blodbanklegen Jean Dausset. Dausset gjorde oppdagelser av HLA (humane leukocytt antigener) på hvite blodlegemer i starten av 1950-årene. Hans oppdagelser har fått praktiske konsekvenser for pasienter med organsvikt, men også i betydelig grad for transfusjonsmedisin. Transfusjonsmedisin er en risikabel affære, men kunne vært enda mer komplikasjonsfylt, hadde det ikke vært for arbeidet til Dausset og andre pionerer.

Dette er et omfattende verk fra Spurkland. Boken preges av gode faglige og fyldige utlegninger ispedd personlige historier. Kombinert med en udiskutabel god klinisk oversikt om hva som rører seg der ute i virkeligheten, tar hun hensyn til at virkeligheten er kompleks. Hun levendegjør historien bak vaksinene og historien til dem som gikk i bresjen for at vi nå i dagens Norge er velsignet med en rimelig god folkehelse. Bokens små anekdoter forteller oss at det ikke alltid har vært slik.

Annonse
Annonse