fbpx En annerledes lærebok Hopp til hovedinnhold

En annerledes lærebok

Bokfakta

Boktittel: Fortellinger fra et sykehjem
Forfatter: Kristin Hartveit Hansen
Forlag:
Sidetall: 283
ISBN: 978-82-02-55030-1

Kristin Hartveit Hansen har skrevet en annerledes fagbok. Hun bruker fortellinger fra sykehjem som inngang til kunnskap og forståelse. Hartveit Hansen er universitetslektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på Gjøvik. Veiledning og psykisk helse er forfatterens hovedfelt. Boken henvender seg først og fremst til sykepleierstudenten, men er interessant å lese også for sykepleiere som har vært i feltet en stund.

Fortellingene setter standard for sykepleiepraksis og gjør det tydelig hvor betydningsfull presis og omfattende kunnskap er for sykepleierens funksjon. Dessuten blir omsorg formidlet på en slik måte at det blir konkret og begripelig. Fortellingene har en god blanding av observasjoner, refleksjoner og dialog. Refleksjonene forekommer i et bredt spekter knyttet til klinisk observasjon, planlegging og handling samt samhandling med pasienter og kolleger og egne reaksjoner på det som skjer. Forfatteren synliggjør kompleksiteten i sykepleierens funksjon og hvilken kompetanse som kreves for å gjøre en god jobb som sykepleier. 

Hver fortelling er knyttet til et bestemt emne som for eksempel respirasjon, observasjoner og angst. Fortellingene er faglig overbevisende, og om jeg noen ganger savner noen faglige refleksjoner, skyldes det at fokus i fortellingen er styrt av fortellingens emne.

Gjennom boken følger vi pasienter, sykepleiere og studenter på et sykehjem slik at det blir en sammenhengende fortelling. På et vis tegner Hartveit Hansen et idealbilde av sykehjem der fagteamet «skaper et faglig og lærende miljø som merkes i handlinger og omsorg til beboere, pårørende og ansatte imellom».

Fortellingene har et godt system med fotnoter med referanser til oppdaterte kunnskapskilder og aktuelt lovverk. Og det er refleksjonsspørsmål knyttet til de ulike kapitlene.

Jeg oppmuntres av at forfatteren viser at det er ok og bra å reflektere rundt og snakke om feil man gjør i arbeidet, og om egen sårbarhet i krevende situasjoner. For sykepleierstudenten må det være lærerikt at det blir satt ord på frustrasjonen ved å forholde seg til motsetningsfylte og tilsynelatende uhåndterbare situasjoner.

Boken er aktuell ved at så mange sykepleierstudenter foretrekker sykehus og hjemmesykepleie når de skal ut i arbeid. Her får forfatteren tydelig frem at det å arbeide som sykepleier på sykehjem kan være interessant og faglig utfordrende. Sykepleierne i fortellingene er også faglig sterke, tar lederansvar og viser omsorg for kollegene sine.

Les intervju med forfatteren: Lærer deg sykepleierpensum gjennom fortellinger

Dette er virkelig kjennetegnet på sykepleierrollen i sykehjem, tenkte Anne: De brå skiftene som hele tiden utfordret henne og krevde at hun brukte seg selv på alle måter.
Kristin Hartveit Hansen
Annonse
Annonse