fbpx Gir ny innsikt om personlighet Hopp til hovedinnhold

Gir ny innsikt om personlighet

Bokfakta

Boktittel: Personlighet
Forfatter: Sigmund Karterud
Forlag: Gyldendal akademisk, 2017
Sidetall: 240
ISBN: 9788205500990

Hvem er jeg? Hvilke deler av personligheten har vi arvet, hvilke er basert på erfaringer i barndommen og hvilke får vi fra kulturen som vi lever i?

I boka Personlighetleder professor i psykiatri, Sigmund Karterud, oss fram til større innsikt. Han har klinisk erfaring med personlighetspsykiatri, han har forsket på temaet og har skrevet flere bøker om emnet. Han mener det i dag mangler en overordnet personlighetsteori, noe han i boken bøter på ved å sammenfatte ulike delteorier. Denne benevner han som TAM-teorien; som består av temperament, tilknytning (attachment) og mentalisering.

Karterud har stor tro på mentaliseringsbasert terapi (MBT) for ulike personlighetsproblemer, og har utarbeidet manualer og forsket på effekten av slik behandling. Gjennom boka framstår han med stor faglig integritet ved at han bruker egen kunnskap og erfaring, samtidig som han støtter seg på andre moderne teoretikere.

Ved siden av nøye beskrivelser av temperament, tilknytning og mentalisering, får vi i boka presentert ulike personlighetstyper, hva personlighetsproblemer kan være og hvordan personligheten styrer atferd. Karterud viser at personligheten i stor grad er den samme over tid, men at den likevel kan justeres. Han gir et optimistisk inntrykk av effekten av MBT-behandling.

Karterud skriver på en fengende måte. Vitenskap presenteres både i et teoretisk og i et hverdagslig språk. En styrke er at han også refererer til ulike skjønnlitterære forfattere, og han anbefaler at vi leser romaner. Ved det styrkes vår evne til å mentalisere, og derved til å forstå hvordan mennesker og sosiale grupper tenker og handler.

Boka er skrevet for den opplyste allmennhet – til alle som ønsker et verktøy for bedre å kunne forstå seg selv og andre. Sykepleiere, og andre yrkesgrupper som kommer i nær kontakt med mennesker, vil kunne ha nytte av denne boka.

Annonse
Annonse