fbpx Du og pasienten Hopp til hovedinnhold

Du og pasienten

Bokfakta

Boktittel: Kunsten å kommunisere med pasienter
Forfatter: Thore Aalberg
Forlag: Kunsten å kommunisere med pasienter
Sidetall: 220
ISBN: ISBN 978-82-02-52718-1

God kommunikasjon krever både ettertanke og refleksjon. I denne boka presenterer forfatter Thore K. Aalberg en rekke eksempler på møter mellom pasient og behandler.

Forfatteren har en allsidig bakgrunn som sosialpedagog, men har også utdanning innen språk, sosiologi, gestaltterapi og homøopati.

Boka diskuterer hvordan kommunikasjon kan bidra til åpenhet og økt innsikt hos aktørene – eller motsatt, at uhensiktsmessige tilnærminger vil kunne hindre en forståelse og igjen gjøre at behandlingssituasjonen kan bli mer utfordrende.

Både pasient- og behandlerrollen diskuteres, og forfatteren inviterer til en refleksjon rundt behandlerens evne til å observere både seg selv og pasienten. Viktige områder er konflikthåndtering og samtaleteknikker samt øvelser som kan styrke selvinnsikten hos begge deltakende parter. Andre momenter er kulturforskjeller og kjønn. Boka presenterer fagstoff som er forankret i sentral litteratur fra både pedagogikk, veiledning og ulike terapitradisjoner, som gestaltterapi og nevrolingvistisk programmering. 

Jeg ønsker å trekke fram kapittel fire i boka, som omhandler blant annet søskenrekkefølge og dennes betydning i terapirommet. Beskrivelsen av ens egne personlighetstrekk ved hjelp av Joharis vindu er også verdt å lese. Modellen som ble utviklet på 50-tallet, har vært benyttet for å hjelpe til med å bevisstgjøre åpne og skjulte karaktertrekk og sider ved mennesker som man kan ha nytte av i behandlingsøyemed. Beskrivelsen er supplert med eksempler på hvordan benytte modellen i praksis, blant annet innen gestaltterapi, der man kan gripe fatt i mer eller mindre uløste problemstillinger i pasientens liv som kan bedres ved samtaleterapi. 

Psykologi, pedagogikk og kommunikasjon i relasjoner presenteres samlet og lettfattelig i læreboka av Aalberg.

For sykepleieren kan utfordringen være tid. Vi kjenner alle på tidspresset i hverdagen. Det kan være utfordrende å få til å bruke nevnte modeller i praksis, men å være seg bevisst hvordan man kommuniserer, kan være nyttig enten man arbeider i helsevesenet eller ikke.

Annonse
Annonse