fbpx Nye perspektiver på sykepleie i kommunen Hopp til hovedinnhold

Nye perspektiver på sykepleie i kommunen

Bokfakta

Boktittel: Sykepleie i kommunehelsetjenesten – Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie
Forfatter: Kari Glavin og Edith Roth Gjevjon (Red)
Forlag: Fagbokforlaget, 2016
Sidetall: 278
ISBN: 978-82-450-2014-4

De to største sykepleietjenestene i kommunene, utenfor institusjon, er helsesøstertjenesten og hjemmesykepleien. Denne boka gir en oversikt over deres historie, områder og metoder.

Livskvalitet løftes fram som et sentralt begrep for begge tjenestene. Også en modell fra USA, Public Health Intervention Wheel (PHIW), presenteres. Den viser de forebyggende intervensjoner som gjøres av sykepleiere i begge disse sykepleietjenestene, og som retter oppmerksomheten både mot individ, samfunn og system. Det tas til orde for at denne modellen innføres i Norge, da den hevdes å kunne brukes som et grunnlag for dokumentasjon, evaluering, budsjettering og forskning.

Boka består av tre deler: Første del omhandler helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie generelt. I andre del kommer eksempler på helsefremmende og forebyggende sykepleietjenester til familier, barn og unge. Siste del handler om sykepleie i hjemmet.

Boka viser de nyere samfunnsmessige utfordringene, som at ungdoms psykiske helseproblemer og lidelser nå utgjør en stor del av sykdomsbyrden, og at andelen eldre vokser. Et pluss ved boken er at partnerens rolle er tatt med; hvordan oppleves hjemmesykepleiens tilstedeværelse, og hvordan oppleves det å stå ansikt til ansikt med krevende og ukjente oppgaver når deres kjære ønsker å leve den siste tiden i hjemmet?

De fleste av de atten forfatterne har sin tilknytning til Høyskolen Diakonova. Boka er en antologi og berører sykepleietjenestene fra ulike ståsteder. Noen av forfatterne bruker dessverre et akademisk språk som blir uklart og tørt og som kan tildekke meningsinnholdet. Andre kapitler presenterer teori i en enklere og mer leservennlig språkdrakt. 

Sykepleie i kommunehelsetjenestenretter seg mot studenter, lektorer og forskere. Jeg tror også hjemmesykepleiere, helsesøstre og deres ledere vil finne deler av boka interessant.

Annonse
Annonse