fbpx Bredt om forebyggende helsearbeid Hopp til hovedinnhold

Bredt om forebyggende helsearbeid

Bokfakta

Boktittel: Forebyggende helsearbeid – sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Forfatter: Bente Liljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Hilde Nordahl-Pedersen (red.)
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2016
Sidetall: 250
ISBN: 978-82-05-48949-3

Hva innebærer forebyggende helsearbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste? Hva er sykepleierens rolle og ansvar i folkehelsearbeid, og hvilke utfordringer står vi overfor? De tre redaktørene av boken har bred faglig kompetanse. De er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Bokens tretten kapitler er skrevet av forskjellige forfattere som har samarbeidet i en flerfaglig forskningsgruppe.

Temaene som belyses i boka er blant annet hvordan folkehelse innarbeides i sykepleierutdanningene, elektronisk folkehelse, helsesøsters arbeid med innvandrerfamilier og varsling. Bokens første kapittel gir et innblikk i utviklingen av folkehelsearbeid og hvilke lover og reformer som ligger til grunn for forebyggende helsearbeid. Kapittelet om hjemmefødsler er nydelig skrevet, og bør åpne opp for samtaler og refleksjoner rundt helsevesenets «overtakelse» av fødsler. Kapitlet om gamle samiske Heikka på sykehjem er tankevekkende og viktig lesning. Ikke bare med tanke på den vonde historien om fornorskningen av samisk kultur, men også fordi vi kan trekke paralleller til pasienter fra alle kulturer. 

Et av kapitlene preges dessverre av så mange skrivefeil at det er vanskelig å konsentrere seg om stoffet. Det er virkelig unødvendig slurv. Og så undrer jeg meg over bruken av sammensatte, intetsigende ord, og fremmedord. For meg blir bokens utallige definisjoner på «empowerment» nok et tegn på at ordet ikke fungerer. Når sykepleien ikles byråkratiske ord og vendinger til det nesten ugjenkjennelige, er det desto viktigere å finne fram til et meningsfylte og fortellende norske ord.

Gjennomgående i hele boka finnes kildehenvisninger og litteraturlister, samt grundige redegjørelser av metoder. Dette er en ryddig og systematisk bok som kanskje er spesielt anvendbar for studenter.

Annonse
Annonse