fbpx Byråkrati og økonomistyring – kjør debatt! Hopp til hovedinnhold

Byråkrati og økonomistyring – kjør debatt!

Bokfakta

Boktittel: Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger
Forfatter: Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller (red.)
Forlag: Dreyer forlag
Sidetall: 305
ISBN: 978-82-82-65152-3

Dagens helsepolitikk har ført til økt byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter. Dette er bakgrunnen for etableringen av foreningen Helsetjenesteaksjonen som står bak denne boka.

Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier viker unna, og overlater viktige beslutninger til byråkratiet og konsulentselskapene. Tidstyver i helsevesenet, som uhensiktsmessige og lite intuitive datasystemer samt dokumentasjonsverktøy beskrives utførlig. Videre er Tor Einar Calisch grundig i sin gjennomgang av myten om hvorvidt Norge er i særstilling når det gjelder å bruke store summer på sitt helsevesen i forhold til sammenlignbare land.

The Mayo Clinic sin modell for sykehusledelse får et kapittel. Dette er et utpreget fagstyrt sykehus, der klinikere i stor grad gis anledning til å lede kliniske avdelinger. I kontrast til dagens modell i det norske helsevesenet- der ledelse ofte ses løsrevet fra faget. Mange higer nå etter «å ta faget tilbake».

Refleksjoner rundt Samhandlingsreformen og situasjonen man har kommet i hos kommunene er godt beskrevet i boka. Blant annet har spådommen om betydelig økt grad av kompleksitet i oppgaver slått til. Det samme har mengden arbeidsoppgaver. Men kompetansenivået til å kunne håndtere disse utfordringene er ikke økt tilsvarende, ei heller midler til å kunne lønne kompetente fagfolk. Likevel får ansatte som sier fra om at de ikke klarer å springe enda raskere, høre at de må springe fortere. Samtidig som de kalles inn «på teppet» dersom de varsler om kritikkverdige forhold i helsevesenet til tross for at lovverket forplikter helsepersonell til å varsle.

Boka er lettlest og de ulike forfatternes ulike måter å skrive på er godt vevet sammen. Skulle jeg sette fingeren på noe, så ville det faktisk være å sette enda større fokus på utfordringene ved å ha dagens modell for ledelse, og se dette som hinder for å løse de enorme utfordringene vi vil komme til å få, om få år, i Norge. Det stilles viktige spørsmål rundt ubesatte sykepleierstillinger.

På tross av bred enighet om behov for å endre dagens situasjon, blir mange svar skyldig dersom blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Forslagene som stilles i boka er konkrete og kontroversielle, og videre vil boka trolig være med på å starte en viktig debatt. En debatt som det er på høy tid å starte. Nå.

Annonse
Annonse