fbpx Alderspsykiatri for noviser og mestere Hopp til hovedinnhold

Alderspsykiatri for noviser og mestere

Bokfakta

Boktittel: Alderspsykiatri og omsorgsarbeid
Forfatter: Kari Os Eskeland
Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2017
Sidetall: 249
ISBN: 978-82-02-51432-7

Hvordan oppleves normal aldring kontra patologisk? Hvordan møter man en deprimert, angstfull, psykotisk, forvirret, dement eller utagerende eldre person? Hvilke forutsetninger må du som helsepersonell ha for å kunne yte god omsorg og bidra til å øke livskvalitet for de svakeste i dagens samfunn? 

Forfatteren Kari Os Eskeland har jobbet som overlege ved alderspsykiatrisk poliklinikk på Gaustad sykehus i Oslo i mange år og har lang erfaring i veiledning av helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Hun tar oss med på en reise inn i psykogeriatriens verden. Denne boken er skrevet for helsepersonell som jobber i kommunehelsetjenesten, men kan også ha nytteverdi i spesialisthelsetjenesten.

Pedagogisk sett er boken bygd opp for å øke forståelse og kunnskap hos helsepersonell når det gjelder diverse psykiske lidelser i eldre befolkning. Forfatteren har en unik evne til å formidle hvordan det oppleves å bli psykisk syk i alderdommen. Det brukes lett forståelig språk med flere kasuser, riktignok alle etnisk norske, som beskriver mekanismer som oppstår når man blir rammet av diverse psykiske lidelser i alderdommen.

Boken handler ikke om store teorier og forskning, selv om det gis plass til det sporadisk. Det er en håndbok med verktøy som kan hjelpe deg å håndtere utfordringer du opplever i møte med psykisk syke eldre. Uansett om du er novise eller erfaren, kan du finne tiltak som kan være nyttige å bruke i møte med denne pasientgruppen på sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgsbolig eller som pårørende. Og det er akkurat dette som trengs i hverdagen: økt forståelse, kunnskap og tiltak som fungerer og reduserer stressnivået hos eldre med psykiske utfordringer.

Dette er en høyaktuell bok med tanke på økt levealder i befolkning og sammensatte helseutfordringer eldre kan oppleve ved psykisk sykdom.

Annonse
Annonse