fbpx Mentale muskler i livet med sykdom Hopp til hovedinnhold

Mentale muskler i livet med sykdom

Bokfakta

Boktittel: Lev godt med sykdom
Forfatter: Torkil Berge og Elin Fjerstad
Forlag: Gyldendal, 2016
Sidetall: 205
ISBN: ISBN 978-82-05-49150-2

Hvordan kan man bli en god støttespiller for seg selv når man må leve med kronisk sykdom? Forfatterne Torkil Berge og Elin Fjerstad, som begge er psykologer, mener at sykdom ikke er noen motsetning for et fint liv med god helse. Dette til tross for at den syke må leve i spennet mellom hensynet til sykdommen sin, forpliktelsene i hverdagen, sine medmennesker og til seg selv og sine verdier.

Hvordan kan man tåle sykdom og samtidig få det beste ut av livet? Til det trengs noen mentale muskler, og det er det forfatterne av denne selvhjelpsboka ønsker å bidra til. Boka gir verktøy som baseres på helsepsykologi og kognitiv terapi. Her presenteres teknikker for støttende, indre selvsnakk, her gis strategier ved negative tanker, en kan lese om håpets betydning, om identitet og kroppsbilde. Kronisk utmattelse tematiseres, det samme sorgen over svekket helse. Også her får leseren redskaper for mestring. Skal man alltid være åpen om sin sykdom, og er det alltid riktig å gi utløp for sin følelser, spør forfatterne.

Til slutt i boka skriver forfatterne om hvordan man kan leve godt sammen med sin partner og hvordan man fortsatt kan være en trygg og god mamma eller pappa for sine barn.

Det er en styrke ved boka at mange ulike diagnoser eksemplifiseres, også sykdommer som gir endret utseende, som gir funksjonstap og kroniske smerter. Forfatterne skriver på en engasjerende måte og med full respekt for den syke. Temavalgene er høyst relevante.

Dette er boka som alle med kronisk sykdom, og deres pårørende, burde lese. I tillegg vil jeg anbefale den for ledere og tillitsvalgte. Innenfor helsevesenet tror jeg den vil ha spesiell interesse for personell innen rehabilitering og habilitering, samt leger, psykologer og sykepleiere i primærhelsetjenesten.

Annonse
Annonse