fbpx Løfter frem en viktig samfunnsinstitusjon Hopp til hovedinnhold

Løfter frem en viktig samfunnsinstitusjon

Bokfakta

Boktittel: Legevaktarbeid – En innføringsbok for leger og sykepleiere
Forfatter: Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår (red)
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag, 2016
Sidetall: 387
ISBN: 978-82-05-48460-3

Anmeldelse:

Hva vet vi egentlig om en så hyppig brukt tjeneste og et så viktig ledd i den medisinske nødmeldetjenesten? Dette er den første fag- og lærebok på norsk om legevakt og er spesielt skrevet for sykepleiere og leger som jobber der.

Redaktørene Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår har i boka med 29 medforfattere med ulike profesjoner og kompetanse. Det gir variasjon. Noen kapitler er nesten banale i sine forklaringer, mens andre er mer avanserte og stiller høye krav til leserens forkunnskaper. Boka gir en omfattende og systematisk gjennomgang av legevaktens organisering, drift og yrkesutøvelse, og gir innblikk i tjenesten i et historisk og internasjonalt perspektiv. Den ser også på fremtidige utfordringer.

Dette er en innføringsbok, og den går derfor ikke så dypt inn i problemstillingene. Med utgangspunkt i forløpene blir det tatt for seg noen tilstander som ofte fører til kontakt med legevakten. Boka kan ikke på noen måtte erstatte Norsk legevakthåndbok og Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.

Boka er oppdatert på nyere forskning. Mye kommer frem gjennom grafer og tabeller. Interessant er det at den tar for seg fremtidens behov for sykepleiere med økt vurderingskompetanse som selv kan drive med diagnostikk og behandling. Det blir også sett på endringer i pasientrollen. "Pasientene i sentrum" endrer også legevakten. Et eksempel på dette er innsynsrett i journal som gjør at legen må skrive mindre latin og fagterminologi for å gjøre den mer lesbar. Spennende er det også at det er skrevet om KAD (kommunal akutt døgnpost) som ble innført i januar 2016 og derfor er noe nytt for mange.

Legevaktarbeid får løftet frem legevakta som en viktig samfunnsinstitusjon. Lesningen gjør meg ydmyk for den kompetanse og ferdighet de som jobber der må ha for å kunne tolke signalene hos den syke og triagere riktig.