fbpx Praksisnær innføring Hopp til hovedinnhold

Praksisnær innføring

Bokfakta

Boktittel: MI Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for eldreomsorgen.
Forfatter: Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2016
Sidetall: 115
ISBN: ISBN 978-82-05-49242-4

Barbro Holm Ivarsson, psykolog, og Liria Ortiz, psykoterapeut, har skrevet en kortfattet, men glimrende innføring i kommunikasjonsmetoden "motiverende samtale". Kommunikasjonsmetoden MI (motivational interviewing) ble utviklet av psykologene William Miller og Stephen Rollnick for tre tiår siden. Miller og Rollnick sin nyskrevne tredje utgave av «Motivational interviewing» er en mer omfattende bok og gir dybdekunnskap om det teoretiske grunnlaget og utviklingen av metoden, og foreligger nå i norsk språkdrakt. Kommunikasjon mellom sykepleier og pasient er i kjernen av sykepleieutøvelse, og slik sett er emnet aktuelt for alle sykepleiere uavhengig av arbeidsfelt. En rød tråd i Ivarsson og Ortiz sin bok er søken etter og respekt for den eldre pasientens eget syn på sin situasjon og arbeid for løsninger som pasienten kan akseptere. På den måten er boken aktuell i lys av kravet om brukermedvirkning.

Boken er nært knyttet til endringsarbeid, og forfatterne tar for seg grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, holdningssettet knyttet til metoden motiverende samtale og kommunikasjon tilpasset pasientens motivasjon for å gjøre endringer i eget liv. Særlig lærerike er avsnittene og eksemplene som tar for seg kommunikasjon når motstanden mot endring er stor. Forfatternes forslag om å tilby informasjon i form av dialog er også interessant.

Boken er troverdig og praksisnær. Den har bredde i dekningen av kommunikasjon i arbeid med eldre mennesker og har et eget kapittel om samtaler ved kognitive og språklige vansker. Forfatterne skriver også om kommunikasjon i saksbehandling, kollegaveiledning og rådgivning i egne avsnitt. Forfatterne bruker mange og gode eksempler, og gjennom eksemplene lyser en holdning preget av vilje til handling, vennlighet og tro på et godt utfall av samtalene.

Annonse
Annonse