fbpx Utviklingsstøtte for psykiske helse Hopp til hovedinnhold

Utviklingsstøtte for psykiske helse

Bokfakta

Boktittel: Helsestasjonstjenesten
Forfatter: H. Holme, E.S. Olavesen, L. Valla, M.B. Hansen (red.)
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2016
Sidetall: 556
ISBN: 978-82-05-48629-4

De siste tiår med forskning på sped- og småbarns psykiske helse har gitt ny kunnskap om hvordan helsestasjonene kan støtte opp under ei god utvikling.

Boka Helsestasjonstjenesten – Barns psykiske helse og utvikling er delt i tre. Første del tar for seg kunnskapsgrunnlaget: Hjernen til et spedbarn utvikler seg i stor fart og med sensitive perioder. Epigenetikk viser at miljø kan endre genenes uttrykk og medvirker til at barn kan forme sin egen utvikling. Foreldrenes psykiske helse og deres innbyrdes forhold kan påvirke barnet. Videre, i del to, kan vi blant annet lese at spedbarn er født med ulikt temperament og at barn som tidlig utsettes for skadelig stress kan få problemer senere. Hva betyr det for psykiske helse å være født inn i en fattig familie, ha en minoritetsbakgrunn, være adoptert eller at foreldre har rusproblemer?

Del tre tar opp tidlig innsats og tiltak på helsestasjonen. Kapitlene her omhandler blant annet kommunikasjon, motiverende intervju, individuell plan, Trygghetssirkelen, kartleggingsmetoder og internettintervensjoner.

Det er korte kapitler. Likevel blir temaene grundig gjennomgått, og de fleste av de 40 kapitlene avsluttes med en konklusjon/oppsummering. Dette gjør boka oversiktlig og lett å lese.

Innholdsmessig ble det merkelig å se to kapitler om overvekt og fedme og ingen om for eksempel spiseforstyrrelser og mobbing. De fire redaktørene hevder imidlertid i innledningen at temaene er valgt ut fra hva de mener er lite belyst i andre publikasjoner.

Betydningen av støtte fra nettverk rundt barnefamilien, for eksempel fra besteforeldre, burde vært gitt plass i boka.

Kapitlene har ulike forfattere, som alle presenteres mot slutten av boka. Boka formidler viktig kunnskap og bør stå i bokhylla på samtlige helsestasjoner.

Annonse
Annonse