fbpx Lettfattelig og informativt om yoga Hopp til hovedinnhold

Lettfattelig og informativt om yoga

Bokfakta

Boktittel: Yoga som terapi
Forfatter: Maja Tune og Gunnar Egeberg
Forlag: Spartacus, 2016
Sidetall: 232
ISBN: 978 82 430 1005 5

Yoga har blitt stuerent og har sneket seg helt inn i helsevesenet. Kanskje lengter vi etter noe mer enn tabletter og behandlingsplaner?

Yogaens historiske og opprinnelige betydning trekkes helt inn i våre moderne liv. Forfatterne fragmenterer, samler og knytter yogafilosofien opp mot fagkunnskap, anatomi og fysisk helse, slik at den blir forståelig og passer inn i ulike problemstillinger innen psykisk helse.

I boken avklares en mengde begreper innen psykisk helse, noe som vanligvis krever en tykk fagbok på hvert tema. Derfor kan de korte forklaringene tidvis fremstå som noe bombastiske og vel enkle. Troverdigheten til innholdet i boken styrkes likevel ved at forfatterne selv har faglig tyngde og bruker yoga som terapeutisk verktøy for egne utfordringer, så vel som i møte med pasienter.

Maja Thune har bakgrunn som miljøterapeut og behandler i psykiatrien. Hun er i tillegg kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Thune forteller i boken at hun selv har brukt yoga som terapeutisk verktøy ved egne opplevelser med angst og andre psykiske plager. Hun har etablert terapeutisk yoga som egen yogaform rettet mot psykiske lidelser.

Medforfatter Gunnar Egeberg er psykiater og har bakgrunn som allmennlege og behandler innen familieterapi. Han har bidratt til å opprette tilbud til mennesker som har opplevd traumer i nære relasjoner. Egeberg forteller i boken at han ser på yoga som et godt middel for utvikling, men at det mest av alt dreier seg om å avvikle begrensninger og illusjoner som er pålagt en selv, av en selv eller andre.

Som i alle fysiske øvelser og treningsformer er det fare for skader.

Yoga gir ingen unntak. Bevissthet rundt forebygging av skader nevnes kort, men kunne godt vært mer utfyllende. Ikke alle yogaøvelser er like lett å utføre om man er ny i yoga. Derfor savnes det forklaringer til hvordan man kan modifisere stillingene.

Bildene som er brukt i boken fremstår som usminkete, ærlige og ekte. Noe som virker kjærkomment i vår noen ganger blaserte virtuelle verden.

Boken dekker atskillige temaer hvor og hvordan yoga blir brukt som terapi. Det er rikelig med faglitteraturhenvisninger og studiehenvisninger så vel som referanser til filosofiske og åndelige verk.

Boken kan fungere som et oppslagsverk. Enten når en føler livet er litt kaotisk, eller om en ønsker dypere forståelse av yoga som noe mer håndgripelig. Jeg anbefaler denne boken til alle som er nysgjerrig på hva yoga er og hvordan yoga kan brukes. Om du allerede har glede av yoga, vil boken likevel kunne være et bindeledd mellom en fysisk yogapraksis og yoga som et mer konkret verktøy.

 

Annonse
Annonse