fbpx Navigasjon i ­vanskelig farvann Hopp til hovedinnhold

Navigasjon i ­vanskelig farvann

Bokfakta

Boktittel: Diffusitas. Når legen står fast
Forfatter: Dag Gundersen Storla (red)
Forlag: Fagbokforlaget, 2016
Sidetall: 222
ISBN: 978-82-450-1872-1

Anmeldelse:

De kommer igjen og igjen. De er svimle, de har smerter, de har feber uten kjent årsak, de har fordøyelsesproblemer og er utmattede. Undersøkelser røper ingenting, og frustrasjonen stiger. Etter å ha lest denne boka kan jeg slå dette fast: Det er ikke lett å være fastlege. Boka er ment som en hjelp på veien i møte med vanskelig diagnostiserbare pasienter med diffuse lidelser, og den er absolutt lesverdig for oss andre som også treffer disse pasientene gjennom den ene utredningen etter den andre.

Ni spesialister drøfter mulige diagnoser og tiltak i hvert sitt fagfelt. Mens enkelte av kapitlene i hovedsak tar oss igjennom de sannsynlige diagnosene på typisk legebokvis, viser kapitler som dem om viscerale smerter, fordøyelse og brystsmerter en helhetlig forståelse av pasienten, og et kontinuum mellom psyke og soma som ­bringer optimisme. Jørgen Valeur skriver om fordøyelsesproblemer: Det er mer hensiktsmessig å utforske samspillet mellom hjernen og magen enn å diskutere hvor den løse skruen sitter.I ­kapittelet om psyke og soma gjøres noen fine overordnede refleksjoner over legens møte med pasienter med psykosomatiske symptomer. Hvor langt skal man gå i somatisk utredning?

Dette er en bok som foruten at den er et godt diagnostisk verktøy, også gjør gode refleksjoner over en rekke problemstillinger som oppstår rundt disse pasientene. Jeg liker godt når legene også reflekterer over sin egen opplevelse av maktesløshet, og tidvis irritasjon. Jeg savner likevel en ordentlig drøfting av risiko for polyfarmasi og overforbruk av vanedannende medikamenter. Det er en egen drøftelse av møtet med barn, men boken hadde styrket seg på å drøfte symptomer og diagnostiseringsvansker hos eldre, og ikke minst hos innvandrere fra kulturer som uttrykker både fysiske og psykiske symptomer ganske annerledes enn nordmenn.