fbpx Lærd om ensomhet Hopp til hovedinnhold

Lærd om ensomhet

Bokfakta

Boktittel: Ensomhetens filosofi
Forfatter: Lars Fr. H. Svendsen
Forlag: Universitetsforlaget, 2015
Sidetall:
ISBN: 9788215025353

Greier du å ta ansvaret for ditt eget liv? Er du i stand til å ta innover deg at din ensomhet skyldes deg selv?

Ensomhet har lite å gjøre med omstendighetene og de levevilkårene du har. Hovedårsaken til ensomhet både hos dem som bor alene og sammen med andre, er forventninger som ikke blir innfridd. Myndighetenes mulige tiltak for å gjøre noe med ensomheten bygger på uvitenhet og vrangforestillinger.

Forfatteren som disse salvene kommer fra er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og er også tilknyttet tankesmien Civita. Han konkluderer med at skal man forstå ensomhet, må man se på den som en subjektiv opplevelse. Det er mange myter når det gjelder ensomhet. Sosiale medier har liten betydning. Det er ikke noe som tyder på at ensomheten er større i dag enn tidligere. Kvinner ser ut til å være noe mer ensomme enn menn. Mennesker i Skandinavia er mindre ensomme enn syd- og østeuropeere. Forfatteren fokuserer også på den gode ensomheten.

Svendsen skal ha all mulig honnør for at han retter oppmerksomheten mot dette temaet. Ensomhet er et krevende tema og et noe uklart begrep som han forsøker å tydeliggjøre. På dette området er det relativt lite forskning. Det er derfor ikke så uventet at en filosof også tyr til filosofer og forfattere i det han skriver. Det ser ut til at han debatterer med flere av dem. Det er en fordel for leseren å være bevandret i filosofiens tankegods og kjenne til litterater som nevnes.

Forfatteren skriver svært godt om tillit, ansvar, ensomhetens vesen, hvem de ensomme er og om vennskap. Når det gjelder beskrivelsen av vennskap, problematiserer han kjønnsdimensjonen i liten grad.

Omkring en firedel av den 185 siders boken utgjør noter, litteraturliste og register. Det er ingen tvil om han følger reglene for vitenskapelig skriving. Han bruker gode analogier. Språket hadde blitt enda bedre ved oftere bruk av punktum og færre fremmedord og faguttrykk.

Annonse
Annonse