fbpx Hjelp til selvhjelp for traumerammete Hopp til hovedinnhold

Hjelp til selvhjelp for traumerammete

Bokfakta

Boktittel: Mind­fulness og med­følelse – en vei til vekst etter ­traumer
Forfatter: Katinka Thorne Salvesen og Malin Wästlund
Forlag: Pax forlag, Oslo 2015.
Sidetall: 273
ISBN: 978-82530-3819-3

Hva er traume? Hvordan overleverer man traumatiske­ hendelser? Hvordan håndterer man livet når man har blitt utsatt for traumer? Hva skjer med kroppen og syken etter traumeopp­levelser? Hvordan kan man håndtere alle påkjenninger som følger med etter et alvorlig traume? Finnes det mulighet og håp om å finne en mening i livet etter den traumatiske hendelsen? Kan man lære seg å mestre traumeutfordringer ved hjelp av oppmerksomhetsnærvær?

Psykologspesialist Salvesen og fysio­terapeut Wastlund kommer med en oppskrift til hvordan trening i oppmerksomhetsnærvær og utvikling av medfølelser bidrar til vekst etter traume­opplevelser. De introduserer en metode som ikke erstatter tradisjonell traumebehandling, men benyttes­ som et tillegg enten man øver selv ­eller i organiserte grupper.

Boken består av to deler. Den første delen er basert på traumeteori. Det gis en grundig innføring i traumedefinisjon, traumeteori, traumefysiologi, traumepsykologi og mindfulness. Forfatterne bruker korte og enkle setninger når de beskriver disse komplekse prosessene som foregår i en traumatisert kropp og sjel. Det lykkes med en tydelig psykoedukativ profil å sette ord på det vanskelige, usagte og kropps­lige symptomet. Å få forståelse for sitt traume kan være en døråpner for å bli en støttevenn for seg selv og for å sette endringer i hverdagen. Den teoretiske kunnskapen som formidles bidrar med å bevisstgjøre hvilke triggere som utløser traumatiske reaksjoner i en nøytral situasjon. Man får anerkjennelse for at disse traumereaksjoner er helt normale reaksjoner på en unormal hendelse. Etter min mening lykkes forfatterne i å gi et teoretisk forståelig bilde av traumer støttet med de nyeste resultater fra forskning.

Den andre delen er en trenings­manual som består av 15 sesjoner. Hver sesjon har et mindfulness-tema som følges av øvelser. Treningsmanualen er styrket med lydfiler som lyttes til på nettet, enten med mannsstemme eller kvinnestemme. Forfatterne formidler en holdning av aksept når man møter hindringer.

Summa, summarium er det en etter­lengtet selvhjelpsbok til å mestre traumer ved hjelp av oppmerksomhetstrening. Det gir ingen håp om at traumer forsvinner, men den gir mulighet til å lære et verktøy som kan hjelpe med å håndtere de daglige utfordringer. Den gir mulighet til å trene­ og få kontroll over livet sitt. ­Noen ganger blir jeg usikker på om det er en selvhjelpsbok eller en lære­bok. Som en selvhjelpsbok kunne den ha vært komprimert i færre antall ­sider for å oppnå mer oversikt og struktur. Enkelte­ øvelser repeteres flere ganger. Etter min mening ville­ en tynnere bok lettere oppnå for­målet om selvhjelp.

Annonse
Annonse