fbpx Nytenkning om eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold

Nytenkning om eldreomsorgen

Bokfakta

Boktittel: Mens vi ­venter på eldrebølgen
Forfatter: Kjersti Vik
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2015
Sidetall:
ISBN: 978-82-05-44961-9

Samfunnsutviklingen, med økende andel eldre, begrensete økonomiske ressurser og færre personer til å gi omsorg, kaller­ på nytenkning. Ergoterapeut og professor Kjersti Vik oppfordrer med Mens vi venter på eldrebølgen til en dreining fra omsorg til aktivitet­ og deltakelse. Boka er god å lese­ og er aktuell både for sykepleier­studenten og sykepleieren med ­noen års erfaring.

Forfatteren tar utgangspunkt i 68-generasjonen som vil kreve medbestemmelse og kontroll over livet også­ når de blir eldre. Den gir en grundig­ og kunnskapsbasert gjennomgang av aktivitet og deltakelse for eldre med kartlegging, tilrettelegging og stimulering til økt aktivitet. Omdreiningspunktet i boka er den enkeltes hverdagsliv og interesser. Forfatteren peker på at helsevesenet altfor ofte gir passiviserende hjelp, og uten å spørre­ hva den eldre interesserer seg for. For sykepleieren er boka nyttig for å få ideer om aktivitet og deltakelse i egen yrkesutøvelse, for å få innsikt i ergoterapeutens arbeidsområde og for å forstå betydningen av bredt og utradisjonelt samarbeid. Eldre med demens og aktivisering er også grundig behandlet.

Jeg oppfatter boka som en god lære­bok og et friskt innlegg i samfunns­debatten om eldreomsorg. Den hadde imidlertid fortjent en grundigere korrekturlesning. Vik diskuterer om det kan bli lagt for stor vekt på aktivisering, men i egen overbevisning om ­aktivisering som det beste i eldreomsorgen, underkjenner hun innsatsen til andre aktører som tillitsvalgte og politikere.

Forfatteren har et radikalt syn på eldre i samfunnet og vektlegger sterkt hjemmet og hverdagsaktivitetene. Med dette perspektivet savner jeg en diskusjonen om sykehjem egentlig er egnet som boform. Forfatteren vektlegger også at eldre vil ha kontroll over eget liv, og da kunne hun ha pekt på ansvaret for å planlegge egen alderdom.

Annonse
Annonse