fbpx Et skritt på vei til økt ­veilederkompetanse Hopp til hovedinnhold

Et skritt på vei til økt ­veilederkompetanse

Bokfakta

Boktittel: Praksis­veiledning med sykepleier­studenter
Forfatter: Mari Skanche Bjerknes og Bjørg Christiansen (red)
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag, 2015
Sidetall: 174
ISBN: 978-82-05 48079

Anmeldelse:

Hva er god veiledning? Hvordan vurdere sykepleier­studentens praksis? Hvordan legge­ til rette slik at studenten får best mulig utbytte av praksis? Hva forventes av deg som veileder? ­Er refleksjon noe vi bør bruke tid på? Dette er spørsmål som denne boka gir svar på. Den er praksisnær og skrevet direkte til deg som praksisveileder.

Hovedperspektivet i boka dreier seg om læring og utvikling av grunnlegende praktiske veiledningsferdigheter. Boka tar for seg ulike situasjoner som kan oppstå mellom student og veileder. Den inneholder en del case som beskriver disse situasjonene. Et eksempel er misforståelser som kan oppstå mellom student og veileder i et flerkulturelt samfunn.

Bjerknes og Christiansen har lang erfaring med veiledningskurs for praksisveiledere og har forsket på feltet­ og vet hvilke utfordringer en møter i denne rollen. De har sett behovet for å øke veiledernes kompetanse og ønsker at veiledning av studenter skal bli en tydeligere og mer integrert del av praksisfeltets virksomhet. Forfatterne ønsker at den ekstra belastningen det er å veilede studenter skal bli sett slik at det blir frigjort tid til å drive­ god veiledning. Den store kløften mellom høgskolene og praksisplassene blir adressert. Et eksempel på det er en diskusjon omkring hvordan skolen har altfor høytsvevende og generelle mål for praksis slik at veilederne har behov for å få målene oversatt for å være i stand til å vurdere dem.

Jeg mener boka kan lykkes med å skape en mer felles forståelse mellom høgskole og praksisplass. Eksempelvis forstår en, etter å ha lest denne boka, hvor stort læringsutbytte en student har av å reflektere over en hendelse, og får dermed forståelse for hvorfor høgskolene vektlegger refleksjon i praksis.

Den største utfordringen som veileder oppstår om en er usikker på studentens ferdigheter og om studenten er egnet som sykepleier. En avgjørelse om ikke bestått praksis medfører store personlige og ressursmessige utfordringer. Dette er så krevende at jeg mener boka burde viet mer plass til temaet.

Jeg mener at boka er en nødvendighet på alle praksisplasser for sykepleierstudenter. Man blir nok ikke en god veileder bare av å ha lest boka. Til det kreves erfaring og trening, men man er i hvert fall på vei til å fylle rollen.