fbpx Større, sterkere, klokere og god Hopp til hovedinnhold

Større, sterkere, klokere og god

Bokfakta

Boktittel: Trygghets-sirkelen
Forfatter: B. Powell, G. Cooper, K. Hoffman, B. Marvin
Forlag: Gyldendal akademisk, 2015
Sidetall:
ISBN: ISBN 978-82-05-47197-9

For å forstå et barn så må man forstå både en omsorgsperson og barnet. Med bakgrunn i tilknytningsteori har disse fire forfatterne skapt en modell og en metode som gjør det mulig å observere tilknytning. Videre har de utviklet et verktøy slik at sertifiserte veiledere i prosess med foreldrene/omsorgsgivere kan bidra til å skape endring i uheldige tilknytninger.

Boka beskriver de fire tilknytningsstilene: Den trygge, den utrygge og unnvikende, den utrygge og ambivalente og den desorganiserte. I bokas første del gis det innføring i hva som kjennetegner barnets og omsorgsgivers atferd i de ulike stilene. Hver enkelt omsorgsgiver bringer med seg et lass av den omsorgen de selv fikk som barn, og dette har skapt deres egne indre arbeidsmodeller. Haimusikk er gjort til et sentralt begrep, det betegner de områder i relasjoner som er farefulle for den voksne og som igjen kan gi uheldig tilknytning med barnet.

Forfatterne gir grundig innføring så vel i teoretisk bakgrunnsstoff som i selve metoden, uten å bli for detaljert. Trygghetssirkelen og tilknytningen anskueliggjøres ved hjelp av en sirkel. Her finnes barnets behov for trygghet, trøst og kos og dets behov for utforskning og læring. To hender på sirkelen symboliserer den voksnes evne til å gi barnet en trygg havn og en trygg base.

Behandlingen av utrygg eller desorganisert tilknytning utgjør bokas andre del. Målet er å oppnå en trygg tilknytning hvor omsorgspersonen er større, sterkere, klokere og god.

Dette vil være ei nyttig bok for helsesøstre som ser barn og foreldre sammen på helsestasjonen og hvor det å observere og vurdere barnets omsorgssituasjon er sentralt. Også sykepleiere og andre yrkesgrupper innen rusomsorg, psykisk helsevern, barnevern og barnehage vil kunne ha stor nytte av boka.

Annonse
Annonse