fbpx Verdifull i krisesituasjoner Hopp til hovedinnhold

Verdifull i krisesituasjoner

Bokfakta

Boktittel: Omsorg i kriser
Forfatter: Petter Skants
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2014
Sidetall:
ISBN: 978-82-05-46713-2

Denne omfattende og detaljerte håndboka om det psykososiale arbeidet ved ulykker og store hendelser bør finnes ved personalavdelingene i alle større bedrifter og nødetatene. Spesielt de som opererer utenlands kan brått få behov for gode råd og praktisk veiledning hvis for eksempel en medarbeider dør, eller bedriften rammes av terror eller naturkatastrofer.

Petter Skants er beredskapsleder i Sjømannskirken, og øser av sin mangeårige internasjonale erfaring med hjelpearbeid. Boka tar for seg dagens medievirkelighet, der den raske nyhetsformidlingen er en stor utfordring. Råd om hvordan forholde seg til sosiale medier, hvor viktig det er å ha en beredskapsplan om det utenkelige skulle skje og ha klart definerte roller når det skjer, er bare noe av innholdet.

Kapittel for kapittel tar han for seg alle tenkelige sider ved død, sorg og traumatiske hendelser, ulike religioners skikker, liturgi for minnemarkering, stressreaksjoner, debrifing etc. Skants ønsker å gjøre det lettere for støtte- og oppfølgingspersonell, som enkelt kan slå opp på de aktuelle temaene eller finne sjekklister. Han går grundig inn på temaene «Psykososial kriseledelse» og «Psykososial oppfølging». Med stor psykologisk innsikt forklarer han hvor viktig den medmenneskelige, lyttende og omsorgsfulle personkontakten er undervegs og i oppfølgingsarbeidet etterpå.

Det er ingen tvil om at Petter Skants har enorm kunnskap om temaet, og boka vil være svært nyttig både i forberedelser og når man står midt oppe i en krisesituasjon. Det er likevel et minus at det knapt finnes litteratur- eller kildehenvisninger i teksten. Det gjør at leseren undrer seg over om dette er noe forfatteren vet av seg selv eller har lest seg til. Tross litteraturlisten burde Gyldendal Akademisk tatt litt mer grep for å gjøre en ellers bunnsolid bok fullt troverdig.

 

Annonse
Annonse