fbpx Globalt, kunnskapsrikt og erfaringsnært Hopp til hovedinnhold

Globalt, kunnskapsrikt og erfaringsnært

Bokfakta

Boktittel: Aids­epidemien. Nederlag, seire og nye utfordringer
Forfatter: Stig S. Frøland
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2014
Sidetall:
ISBN:

Frøland er en ressursperson på aids som fagfelt, på alle­ måter. Et helt liv har han viet til forsk­ning og klinisk arbeid på denne­ sykdommen, og oppsummerer­ sine kunnskaper og erfaringer i 38 lettleste kapitler. 
Da sykdommen ble allmenn kjent i de første årene på 80-tallet, var forestillingene om sykdommen fantasi­fulle, og fordommene mot de syke var omfattende. Dette resulterte i en god del vrangforestillinger om smitte, og medførte at aids-pasientene led urett, også i den vestlige delen av verden. Den homoseksuelle delen av befolkningen ble stigmatisert, fordi sykdommen ble forbundet med direkte umoral. 
Skal deler av boka framheves, så gjelder det siste del av boka, som blant annet omhandler mulige nye behandlingsformer ved hiv-infeksjon. Samtidig er kapittel 12, som omhandler medikamentell behandling av aids, et viktig kapittel. Dette fordi det de siste­ årene har skjedd meget i forhold til behandlingen av pasientgruppen. Alt i alt gir boka en solid dose kunnskap om et noe tilslørt fagfelt som de siste ti–tyve årene har gjennomgått en utrolig utvikling. Et paradigmeskifte skjedde på midten av 90-tallet, da utviklingen av nye medikamenter igjen banet veien for nye behandlingsformer. 
Det som er bokas styrke er at Frøland har mye klinisk kunnskap som skinner gjennom hele veien fra starten­ til siste slutt. I starten får man en kortfattet presentasjon av aids som sykdom, men det som samtidig gjør denne boka så interessant, er at Frøland­ samtidig presenterer andre betraktninger rundt aids som fenomen, og fremstillingen gjør at man ser hvordan sykdommen har påvirket det globale samfunnet. 
Når det gjelder de globale utfordringene med å bekjempe aids, så har den rike delen av verden og de fattige landene ulike utfordringer. Disse beskrives i kapittel 22 og 23 i boka. I den rike delen av verden står man nå overfor ulike langtidsutfordringer for pasientgruppen, som arter seg annerledes enn de klassiske immunsviktkomplikasjonene man så tidligere. Dette fordi­ denne pasientgruppen kan vente­ seg å leve i flere tiår med sin hiv-smitte. Bildet i utviklingsland er, for å si det pent, noe annerledes. Ikke uten grunn beskrev den tidligere UNAIDS-sjefen Peter Riot situasjonen som «a tale of two worlds». På grunn av dette­ må nødvendigvis strategien for en effektiv­ behandling av aids arte seg ulikt i de to helt forskjellige verdenene.­ Dog hadde det vært flott med ytterligere­ kunnskap, da disse to kapitlene er noe korte. Samtidig skal bokas forfatter ha ros for å ha fått med mye på et nokså beskjedent sideantall i forhold til ­tematikken.Annonse
Annonse