fbpx Nyttig om evolusjon og bevissthet Hopp til hovedinnhold

Nyttig om evolusjon og bevissthet

Bokfakta

Boktittel: Bevissthet
Forfatter: Bjørn Grinde
Forlag: Spartacus forlag, 2014
Sidetall:
ISBN: 978-82-43-00891-5

Innsikt i tankemønstre og følelser kan være et nyttig verktøy for oss mennesker. Hvordan har evolusjonen formet hjernen, og hvordan skaper nerve­cellene opplevelser? Denne boka gir kunnskap om hva bevissthet er og gir innsikt i hvordan gode følelser eller lykke oppstår.
Menneskehjernen utvikler seg som en følge av ytre stimulering. Forfatteren er utdannet ved Universitetet i Oslo­ med dr.scient og dr.philos i biologi samt studier i blant annet psykologi. En vedvarende interesse hos Grinde har blant annet vært å forstå hvordan evolusjonsprosessen har formet menneskets hjerne.
Skal noe fra boka trekkes fram ­spesielt, er det kapittel 9 som beskriver mental trening. Forskningen som vises­ til, fremhever meditative teknikker. Disse teknikkene har vist seg å dempe sinnet ved å roe ned strømmen av bidrag sendt fra det ubevisste. Bevissthet rundt ens tankemønstre har vist seg å ha stor innvirkning på både­ å samarbeide i team, og å fremme ­prestasjoner innen blant annet toppidretten. En kan anta at bevissthet rundt tankemønstre kan ha innvirkning på andre deler av arbeids­livet, noe som kan være interessant for både­ arbeidsgivere og arbeidstakere.
Boka kan fungere som et supplement til pensumlitteratur for helsearbeidere som arbeider i både­ psykiatrien og somatikken, og gir ­leseren god oversikt over faglitteratur og forskning på bevissthetstrening, og leseropplevelsen er god. Boka tilfører nødvendigvis ikke ny kunnskap da ­varianter av bevissthetstrening har blitt utøvet av tibetanske munker i hundrevis av år. Så i så måte­ er ikke bevissthetstrening noe nytt ­under solen. Like fullt kan det være nyttig å børste støv av dette tankegodset, og se på det med våre moderne­ briller. Det er en kjensgjerning at vi i et moderne samfunn ikke alltid er så tilstede i våre liv som vi burde være, og da kan denne boka være svært så verdifull.

Annonse
Annonse