fbpx Motefenomen eller psykologisk behandling? Hopp til hovedinnhold

Motefenomen eller psykologisk behandling?

Bokfakta

Boktittel: Mindfulness i psykologisk behandling
Forfatter: Per-Einar Binder, Bergljot Gjelsvik, Even Halland og Jon Vøllestad
Forlag: Universitetsforlaget, 2014
Sidetall:
ISBN: 978-82-15-02116-4

Anmeldelse:

«Å praktisere mindfulness er en måte å bygge styrke og robusthet til å møte livet, slik det er, med mange intense opplevelser, både lidelse og glede.» er sitatet denne boken innledes i. Boken er skrevet av fire psykologer som forsker, jobber klinisk og selv praktiserer mindfulness.
De siste årene har det vært en oppblomstring av omtaler av mindfulness i media, både i form av kurs, fag- og populærlitteratur. Denne boken­ skiller seg fra andre mindfulness-­ ­bøker ved en grundig oppbygning av forsk­ning som støtter praktisering av mindfulness som behandlingsform. Forfatterne klarer på en god måte å introdusere mindfulness som behandlingsform ved angst og depresjon, et verktøy for stressmestring og økt livskvalitet. Boken er grundig og strukturert. Gode definisjoner settes opp mot hverandre. Teori og ny forsk­ning ­kobles til praksis. Gode kliniske eksempler fra behandlingsrom kobler teori og forskning. Gode referanser går som en rød tråd gjennom hele boken og skaper troverdighet. Forfattere skriver på et akademisk nivå, samtidig som de forklarer og beskriver fagbegreper på en lett og forståelig måte slik at leseren ikke faller ut når vanskelige begreper introduseres.
Til tider kan det oppleves at forfattere framstiller mindfulness som et vidunderfenomen slik at kompleksiteten ved depresjon, angst og stress ikke kommer fram. Jeg savner kritiske innvendinger mot metoden. Forfatterne retter kritikken mot manglende godkjenningsordninger for mindfulnessinstruktører som åpner feltet for uansvarlige aktører. 
Boken anbefales til alle sykepleiere­ som er interessert i mindfulness. Den ville nådd flere sykepleiere hvis forfattere klarte å vinkle metoden mot mestring av somatiske plager. Deler av boken kan gi inspirasjon til ledere i helsevesenet til å satse på mindfulness – en kostnadseffektiv medisin uten bivirkning.