fbpx Utfordrer synet på psykose Hopp til hovedinnhold

Utfordrer synet på psykose

Bokfakta

Boktittel: Drøm i våken tilstand
Forfatter: Gunn Helen Kristiansen, Siv Helen Rydheim og Else Merete Thyness
Forlag: Abstrakt forlag, 2013
Sidetall:
ISBN: 978-82-7935-345-4

Anmeldelse:

Anmeldelse:Å oppleve psykose er for mange en skremmende og skjellsettende opplevelse. Man mister fotfestet i en virkelighet, samtidig som en annen virkelighet prøver å innta hverdagen.

I Drøm i våken tilstandforteller sju personer om egne erfaringer fra psykoser. Det er modige og åpne fortellinger som undersøker symbolikk helsevesenet ikke oppdaget.

Behandlertradisjonen i Norge har lenge vært å medisinere bort hallusinasjoner og vrangforestillinger som ikke samsvarer med den objektive virkeligheten. I Drøm i våken tilstand gjør man det motsatte.

Tekstene ble til gjennom et skriveverksted, der deltakerne ble oppfordret til å se på sitt eget sinn med nysgjerrige øyne. Gjennom refleksjoner og analyser fant mange sammenhenger mellom symptomene som utspilte seg, og ulike livskriser og stress de gjennomgikk i hverdagen. Tekstforfatter og initiativtaker, Gunn Helen Kristiansen, ønsker å rette økt oppmerksomhet mot pasientens opplevelse av egen psykose. Hun hadde selv flere psykoser i løpet av kort tid, og opplevde at helsevesenet hadde liten interesse for bildespråket som utspilte seg i disse. Kristiansen skriver åpent om sin egen tolkning, og setter det i en hverdagslig sammenheng det er lett å identifisere seg med.

Med boka ønsker forfatterne å utfordre helsevesenets ensidige tro på at psykosesymptomer ikke gir mening. De foreslår at psykose noen ganger er underbevissthetens måte å komme med kreative løsningsforslag i sterke livskriseproblemer.

Fortellingene er mektige å lese. Skribentene gjør seg sårbare ved å dele av sine mest intense følelser. Boka gjennomsyres av et håp, tekstene formidler tydelig ønsket om å bli møtt på en annen måte i helsevesenet.

Det er en del skrivefeil som ødelegger for flyten, og det mangler historier fra menn, som kunne bidratt til flere nyanser. Boka er skrevet i et språk som alle kan forstå. Det er et lurt grep å fortelle om psykotiske øyeblikk i presens, slik er det lettere for leseren å forestille seg intensiteten av opplevelsene.

Dette er en bastant bok, som hevder at psykosebehandling må endres. Jeg blir ikke umiddelbart overbevist, men jeg lar meg engasjere og provosere. Finnes det bare en sannhet til sykdomsforståelse? Her utfordres helsevesen og pasienter til å møte hverandres sannheter og romme mer i sin forståelse. Dette er interessant lesning både for mennesker i og utenfor fagmiljøet, pasienter og pårørende.