fbpx Rosa bok om håp Hopp til hovedinnhold

Rosa bok om håp

Bokfakta

Boktittel: Den rosa boken Tekster om brystkreft
Forfatter: Åsfrid Hegdal (red.)
Forlag: Cappelen Damm, 2013
Sidetall:
ISBN: ISBN 978-82-02-42309-4

Anmeldelse:Antologien Den Rosa bokener ei bok om håp. Den inneholder bidrag fra enkeltpersoner som hver på sin måte er rammet eller berørt av brystkreft. Boka ble utgitt i forbindelse med fjorårets Rosa sløyfe-aksjon, og overskuddet fra boksalget skal gå til aksjonen.

Om boka forteller noe nytt, vet jeg ikke. Brystkreft er kanskje en av de mest eksponerte og kjente sykdommer i det offentlige rom. Dette henger både sammen med Kreftforeningens vellykkete markedsføringskampanjer, og dessuten kreftens omdømme som uhyggelig, slu og drepende.

Boka angriper kreften fra flere hold, både som overvinnelig og altoverskyggende. Tekstene er alle sterke vitnemål om dype menneskelige omveltninger og smerte, og hvordan de kan leges. Det er et sterkt innslag av handlekraft og evne til å reorientere «sin egen fortelling» i tekstene.

Et supplement til boka, og som vil gi andre innfallsvinkler, er for eksempel kjønnsforskningen til Marianne Inez Lien og Venke Frederike Johansen. De forsker på åpenhet og kreftsykdom. Også boka Sykdom som litteraturav Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen har et kapittel som er velegnet i undervisning om kreft.

Det­te nev­ner jeg for­di Den rosa bo­keni pro­fe­sjo­nell sam­men­heng bør sup­ple­res med et til­fang av vi­de­re per­spek­ti­ver enn det den gir på egen hånd.

De per­son­li­ge be­ret­nin­ge­ne sø­ker aner­kjen­nel­se hos le­se­ren, og for meg er for­tel­lin­ge­ne både sterkt be­ve­ge­te og dypt urett­fer­di­ge. Bo­kas styr­ke lig­ger i ’et slør av håp’ over det hele. Og sy­ke­plei­er­ne får god­ord om kon­ti­nui­tet og fast­het i en el­lers nok­så fly­ten­de ver­den.

Annonse
Annonse