fbpx Formidler solid kunnskap Hopp til hovedinnhold

Formidler solid kunnskap

Bokfakta

Boktittel: Menneskeverd i klinikk og politikk
Forfatter: Morten Magelssen
Forlag: Lunde forlag og Norges kristelige legeforening, 2013
Sidetall:
ISBN: 978-82-520-0236-2

Anmeldelse:

Anmeldelse:Morten Magelssen er lege og stipendiat ved Senter for medisinsk etikk i Oslo. Boken hans bygger på kristne prinsipper i bioetikken; respekten for mennesket skapt i Guds bilde og respekten for menneskets verdighet.

Henrik Syse uttaler i forordet at med et slikt utgangspunkt vil en møte motstand. En god argumentasjon må derfor være kunnskapsbasert, og den må være klar og konsis. Forfatteren viser at han mestrer begge deler.

Temaet menneskeverd blir drøftet ut fra livets to motpoler – unnfangelse og død. Boken viser til det mangfold av muligheter som bioteknologien har utviklet. Magelssen er opptatt av å skille mellom genterapi som sykdomsbehandling og forebygging, og genterapi for å forbedre/endre menneskes natur. Det første må vurderes som et gode, det siste kan være etisk problematisk. Hva helgenom-forskningen etter hvert vil muliggjøre skaper usikkerhet. Naturalisten betrakter ikke mennesket som Guds skaperverk, men frambrakt ved evolusjon som stadig kan forbedres. Naturalisten har få bekymringer ved at tukling med skaperverket kan gi uønskete resultater.

Ufrivillig barnløshet og etiske utfordringer ved surrogatmødre blir problematisert. Magelssen lar leseren undre seg over behovet for å leie en livmor hvor verken egg eller sædcelle har noen genetisk tilknytning til kjøperen. Etiske vurderinger ved livets begynnelse og livets slutt dreier seg ofte om de samme utfordringene: Hva er et leveverdig liv, hvordan unngå lidelse, hvordan og hvem skal vurdere hva som er livskvalitet?

Eutanasidebatten kan synes ekstra vanskelig da individets autonomi står sterkt. En autonomi som kan være påvirket av en aktuell livssituasjon. Når livstretthet, ensomhet og depresjon skal legges til grunn for frivillig aktiv dødshjelp, mener forfatteren at samfunnet burde ha andre virkemidler til å hjelpe enn å administrere en dødelig sprøyte.

I bokens etterord, fra Norges kristelige legeforening, blir det presisert at de vanskeligste bioetiske problemstillingene handler om liv og død. Det dreier seg nødvendigvis ikke om hva som er rett og galt. Det handler først og fremst om mennesker som er i vanskelige livssituasjoner.

Som sykepleiere blir en utfordret i klinikken, kanskje bør vi i enda større grad være med å påvirke den politikken som styrer vår yrkesetiske hverdag. Denne boken formidler solid kunnskap på en lettfattelig måte. Den engasjerer enten en er enig eller uenig.