fbpx Ser på livssyn hos de alternative Hopp til hovedinnhold

Ser på livssyn hos de alternative

Bokfakta

Boktittel: Åndeleg helse
Forfatter: Anne Kalvig
Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2012
Sidetall:
ISBN: 978-82-7634-990-0

Anmeldelse:

Anmeldelse:Anne Kalvig er religionsviter og engasjert i samtidsreligiøsitet og kvinnebevegelsen. I denne boken ser hun på livssyn og menneskesyn hos alternative terapeuter.

Boken er bygget på dybdeintervju med ni terapeuter. De representerer 26 ulike terapityper, spirituelle metoder og retninger. Noen er relativt kjente, som akupunktur, fotsoneterapi, urtemedisin og yoga. Andre er mer ukjente, som rebirthing og feng shui.

Boken omhandler store temaer som sjel og ånd eller energi, chakra og aura. Sykdom og lidelse står sentralt. Et felles trekk hos terapeutene som blir intervjuet er at de ser sykdom som tegn på ubalanse i kroppen. Lidelse er avhengig av hvordan en mentalt møter vanskelige situasjoner, og de mener lidelse kan gi vekst og utvikling. Men de blir noe diffuse når de skal gå i dybden på sentrale eksistensielle spørsmål.

Kalvig er tydelig på at intervjusituasjonen er vanskelig og at hun selv med sin aktive rolle kan få fram holdinger og standpunkt som nødvendigvis ikke gjenspeiler terapeutenes møte med klientene. Hun bruker terapeutenes fornavn, men det er vanskelig å huske hvilke retninger de representerer når navnene dukker opp i de forskjellige kapitlene. Det kunne vært fint med en oversikt over særtrekk og felles tankegods.

Alternativ terapi blir benyttet av nærmere halvparten av befolkningen. Men hvem er de som benytter seg av slik terapi? En av terapeutene mente at 70 prosent var kvinner, og av disse var 70 prosent fraskilte. Mange hadde behov for å få en samtalepartner, en som kunne «lette på trykket», hjelpe til å finne en balanse, se mening med lidelse og å mestre livet de sto midt oppe i. Alternativ terapi er for mange et lavterskeltilbud, men flere hevdet at det følelsesmessige fikk for mye plass på bekostning av det intellektuelle.

Til tross for at mange var opptatt av individualitet var likevel kosmiske krefter sterkt til stede. Terapeutene beskriver det moderne menneskets dilemma mellom autoritetsavvisning og det å søke mening i en energikilde utenom en selv.

Terapeutene bruker symboler fra kristendommen, et livssyn de er fortrolig med, men også tar avstand fra. Det kan virke som om hinduistiske og buddhistiske begrep skaper en egen aura over terapien.

Boken inneholder kunnskap som er nyttig for dem som benytter alternativ terapi og de som undrer seg på hva slik terapi innebærer.